Контакти Запитване

АКТУАЛНО

Акрамет Класик - нова формула
13.10.2020 г.

Акрамет е с нова по-мощна формула, за да бъдат растенията по-гъвкави, адаптивни и устойчиви на капризите на времето

От няколко години природата загатва какво предстои като климатична динамика - хронифицираща се суша обхващаща различни региони и най-вече житницата на България - Добруджа. Дали тенденцията ще се запази и през следващата земеделска година предстои да видим. Въпреки това трябва да сме готови за всякакви изненади. Политика на Научно-изследователски и технологичен център по земеделие "Плантис" е да реагира бързо на измененията в производствените условия и технологичните изисквания в растениевъдството.

Помощ за растенията - да бъдат по-гъвкави, адаптивни и устойчиви на капризите на времето

Напоследък се промени не само климата, но и почвите, което налага незабавни, адекватни мерки. Върху климата не можем да влияем, но можем да помогнем на растенията да бъдат по-гъвкави, адаптивни и устойчиви на капризите на времето и да противодействат успешно на заболявания и вредители.

В център "Плантис" това се извършва по три линии:
 
  • пълни почвени и растителни анализи за съдържание на макро и микроелементи, с препоръки за торене
  • възстановяване на баланса на микроелементите в почвата 
  • приложение на серията листни торове и имуномодулатори Акрамет.
 
За 4 години дейността на Агрохимична лаборатория Плантис ни даде ценни сведения за динамиката на хранителните елементи в почвите в различни региони от страната.

Общата тревожна тенденция е постепенно изчерпване на хумуса и ключови микроелементи като: манган, мед, цинк, бор и магнезий в почви заети със зърнопроизводство. Близките изисквания на културите към вида и количеството на микроелемените водят до интензивното им извличане без да се възстановяват обратно, което в един не съвсем далечен момент ще се окаже лимитиращ фактор за добивите и качеството в зърнопроизводството.

Затова предприехме значителни промени в състава на Акрамет Класик - имуномодулаторът за зърнени култури, които ще оптимизират в максимална степен ефекта от комплекса хранителни елементи внасян в растенията. Увеличаваме значително съдържанието на микроелементи в хелатна форма, като за отделните култури ще има течни добавки увеличаващи още повече въздействието върху метаболизма. За пшеница добавката е съчетание от хелатирани мед и манган, за слънчогледа е манган и бор, а за царевицата цинк и манган. Оформя се приложение само на един вариант на Акрамет Класик за всички зърнени култури плюс течни добавки за всяка култура, а не както досега за всяка култура отделен вариант. В зависимост от почвената влага ще регулираме съдържанието на основните хранителни елементи: азот, фосфор, калий, като при засушаване ще се предлагат формулации с високо съдържание на елементи определящи водния баланс (N:P:K - 3-5:5-10:15-20%) и ниско съдържание на азот. 

Имуномодулацията продължава да бъде основен акцент в действието на листни торове Акрамет

Търсим механизми да засилим и удължим ефекта на Акрамет Класик като имуномодулатор при зърнените култури и с това да подобрим още повече възможностите на имунната растителна защита, особено в комбинация с химичната растителна защита.

Често се задава въпросът: Възможно ли е ЕО тор от макро и микроелементи да бъде имуномодулатор и то с лечебен ефект срещу гъбни заболявания през естествения растителен имунитет?

Да, възможно е. Добре балансираните растения почти не боледуват и се избягват от насекомните вредители. Такива растения се отличават с много бърз и силен имунен отговор срещу всички заболявания. Имунната система на растенията и регулацията й са тясно свързани с наличието на хранителни елементи.

Разпознаването и сигнализацията за нападение от гъбни патогени и насекомни вредители е свързана с активността на клетъчните мембрани, а тя с наличието на калий, калций, хлор, някои микроелементи и ултрамикроелементи. Биопестицидите, които синтезират растенията за противодействие на нападения от различен характер съдържат метални йони и протеинова молекула, които инхибират важни ензими в гъбите, бактериите и насекомите и водят до тяхната смърт.

Имунната система на растенията е толкова сложна, прецизна и ефективна, че те могат да различат различни щамове и насекоми от различен вид и с това да съобразят вида на имунния отговор.

Ефективността на последния се определя от бързината на разпознаване на нападателя и скоростта на предаване на сигнала към ядрото на клетката и съответно скоростта на процесите свързани с формиране и насочване на отговора. Всичко това в основата си се определя от наличието на достатъчно количество елементи - основни, микро и ултрамикроелементи. Бавните процеси на ниво клетъчни мембрани определят повишената заболеваемост и победата на патогените. Добре подбраната комбинация от хранителни елементи в Акрамет определя силното въздействие върху имунната система, чрез засилване на активността на биомембраните, енергетиката на клетката и резерва от метални йони участващи в синтеза на биопестицидите.

Механизмът на действие на Акрамет е проучен и добре обоснован. Предстои много работа по неговото пълно разкриване и усъвършенстване.

Работим над още няколко продукта, включващи и други аспекти на растителния имунитет като устойчивостта срещу вируси, защита от ниски температури и вредни лъчения.

Предстои още година изпитания и регистрация, след което нашите клиенти ще разполагат с ефективни продукти с комплексно действие, значително намаляващи производствените разходи при всички видове производства в растениевъдството и най-важното - екологично чисти и безопасни за човека и природата. 

Вероятно предстои още една трудна есен. Каква ще бъде, никой не може да каже със сигурност.
Това, което всеки земеделец може да направи и което е по неговите възможности, е добрата преценка на редица фактори: предсеитбено торене, сорт, стимулация, борба с вредители и заболявания.

Препоръки към земеделци в районите поразени от суша

Нашите препоръки към клиентите ни в районите поразени от суша са да направят почвооброботките поне 10 дни преди сеитбата за да се възстанови и изравни влагата. Ако редовно са торили с фосфор в предходните години, може тази година да разчитат на някакъв резерв  и да спестят, но това се прави само след почвен анализ. Препоръчваме забавяне на сеитбата до 15 октомври за избягване на прерастване в случай на топла есен и евентуални добри валежи, както и за избягване на първата вълна от мухи и листни въшки. Препоръчваме първото азотно торене да се направи около 1-5 декември за преодоляване на последиците от гниенето на растителните остатъци и стимулиране на братенето.

Препоръчваме и третиране с Акрамет Класик 300 г/дка в начало на братене на пшеницата и ечемика за наваксване на закъснението в сеитбата, засилване на братенето и вкореняването и контрола на гъбни заболявания. Напомняме, че през есента е  повишена опасността от вирусни заболявания пренасяни от листни въшки и затова трябва да се провеждат застъпващи третирания с инсектициди през целия период до първите трайни студове. 

Топлината и влагата зависят от природата, но всичко останало е в ръцете на земеделеца и той трябва да направи така, че да постигне максималното за условията. Ние, от НИТЦЗ Плантис винаги сме готови да помогнем. Листни торове Акрамет, също. Пожелаваме на всички земеделци благодатна есен и милостива зима. Успех в есенната кампания. 


Автор: Ивелин Желязков - Научно-изследователски и технологичен център по земеделие "Плантис"

Контакти и допълнителна информация:


+359 89 905 1174
plantis@abv.bg
 

Нашата общност