Контакти Запитване

Продукти

Акрамет Класик Суспензия- многофункционален листен тор и имунотехнология

Код на продукта:  
7.20 лв.

Цена на дребно с ДДС
За цена на едро за земеделски производители обадете се на 0885187153 или направете запитване


ВНИМАНИЕ! Във връзка с преминаване към производство по изискванията на Регламент 2009/2019 на ЕС, Акрамет Класик ще претърпи значителни промени в състава, което ще се отрази положително на ефекта и крайните резултати от приложението на продукта.

Защо ползването на листни торове в растениевъдството е наложително?

Употребата на листни торове е най-бързият и ефективен начин за допълване на ресурса от хранителни елементи, за управление на развитието на растенията, на добивите и качеството на продукцията. Те са отлично средство за повишаване пластичността на растенията срещу физични и биологични фактори. Приложението им не е разход, а инвестиция с многократна възвръщаемост и значителен дял в рентабилността на производството.

С какво Акрамет е по-специален листен тор?

Акрамет не е поредния листен тор или стимулатор – той е и двете, плюс още нещо. Акрамет е част от система мероприятия, започващи от предсеитбената подготовка на земеделските площи и обхващаща цялата вегетация на зърнените култури наречена “Система Акрамет”. Основната цел при нея е целенасочено управление на добивите и качеството на продукцията, висока рентабилност.

Това, което го отличава от голяма част от останалите листни торове е:
  • Гарантиран ефект върху добива, отработен след четиринайсет години изпитания при реални производствени условия.
  • Висока рентабилност – значителната добавена стойност към труда на земеделските производители, често съизмерима с получаваните субсидии, без усилия, бюрокрация и опасност от административни санкции.
  • Български продукт и възможност за непосредствена работа с автора и възможността за ежемоментна консултация не само по отношение на приложението на препарата, но и за други проблеми касаещи добивите и качеството на зърнените култури. Акрамет е разработка на българската земеделска наука с автор Ивелин Желязков – основател и собственик на Плантис ЕООД.

*Най-важното предимство! Продукт с тройно действие – свойства на стимулатор, листен тор и имуномодулатор - силен ефект само с едно третиране.

ВИД: Течен ЕО тор, суспензия с основни, второстепенни хранителни елементи, микроелементи и ултрамикроелементи, получен чрез разтварянето им във вода.

Описание: Суспензия със зеленикав цвят. Произведена е от най-висококачествените водоразтворими компоненти.

рН: рН-на концентрата -3,0; рН на работния разтвор - 5,3-5,5
Съдържание: Един литър от продукта съдържа 500 г сухо вещество със състав: 8,7% азот (N)(2,37% аминен азот и 6,32% нитратен азот; 5,2% фосфор (P)(11,9%-Р2О5); 11% калий (K) (13,25%- К2О)(Общо 24,9% като чисти елементи и 33,9% като оксидни форми); 3,88% сяра (S); 12% хлор (Cl); 0,21% магнезий (Mg); 0,027% манган (Mn) хелатиран с Na-EDTA; 0,22% бор (B); 0,22% цинк (Zn) хелатиран с Na-EDTA или ацетат; 0,031% мед (Cu) хелатиран с Na-EDTA; 0,027% желязо (Fe) хелатиран с Na-EDTA; 0,016% молибден (Mo); ултрамикроелементи - под 0,002% всеки; ексципиент - Na, допълнителни хелатори на база Na-EDTA или ацетати; цитрати като стабилизатори и допълнителни хелатори; антипенител на база силикон; прилепител - изоамилов алкохол.


Съставът е конструиран да работи успешно както при суша, така и в оптимални условия. Подбран е така, че да осигурява максимално количество от елементите участващи във водния баланс в растенията и неговата регулация. Избрали сме прилепител-омокрител изоамилов алкохол, тъй като в процеса на работа се установи, че той остава стабилен както при разнородния състав на Акрамет, така и различните типове води в отделните региони на страната. Също така е устойчив на големи налягания по време на пръскането.

От пролетта на 2020 г съдържанието на Акрамет Класик претърпя значителни промени във връзка с постепенното изчерпване на определени микроелементи в почвите: манган, мед, цинк, бор, както и с хроничното засушаване през последните години. Постоянното редуване в сеитбооборота на култури със сходни изисквания към микроелементите доведе до постепенното им изчерпване или значителен спад в орния слой. Поради това всички зърнени култури се нуждаят от повишени дози в листните торове на споменатите микроелементи. Премахваме формулациите за отделна култура и въвеждаме една обща формулация на Акрамет Класик, като за отделните култури ще има разработени течни добавки на съответните елементи. Може да се съобразим както с изискванията на културата, така и с почвените дефицити установени при агрохимичните анализи. Ще има само един вид Акрамет Класик, а не както досега за пшеница, слънчоглед, царевица и т.н.

Съхранение: В пластмасови туби на тъмно и при температури до 0 градуса. Издържа без утаяване 5 дни при -18 градуса.
Трайност : 2 години.

Плътност: 1,3 кг/л

Опаковка: Пластмасови туби по 10 и 20 литра, контейнери по 1000 л.

Карантинен период: няма такъв.

Категория: ІІІ-та. Практически неотровен, напълно безопасен за хора и животни – 100% биологично съвместим продукт – състои се изцяло от биогенни елементи, естествено съдържащи се в живата клетка. Не съдържа: хормони или техни предшественици. Продукцията може да се консумира веднага след третирането, след обилно измиване с вода.
Внимание! При попадане върху кожата или очите да се измие обилно с вода. Да се пази от съдове, инструменти и предмети от черни метали – има корозионно действие.

Начин на употреба:
Дозата се разтваря в количество вода съобразено с изискванията на техниката за пръскане. Прилага се чрез напръскване на надземните части. Задължително да се внася листно. Да не се използва за поливане.
Внимание! Акрамет не се прилага съвместно с други листни торове и стимулатори, освен торове съдържащи само водоразтворим NPK.

Дози:
Внасяне с авиационна техника: 600 мл/дка. 
Внасяне с наземна техника: Доза: 600 мл/дка 
Подходящ за ултра малообемни пръскания - дронове и мотоделтапланери. 


За корекции в минералното хранене на растенията. За повишаване на добивите и качеството при зърнени култури: пшеница, ечемик, просо, ръж, сорго, тритикале, рапица, слънчоглед, царевица. Като синергист на хербициди, фунгициди и инсектициди, за засилване на ефекта им. Като имунотехнология, за противодействие чрез естествения растителен имунитет срещу гъбни, бактериални заболявания и насекомни вредители. Като антидот след употреба на хербициди.


Поради това, че Имунната растителна защита е абсолютна новост и е непопулярна сред земеделците, дължим малко по-подробно описание на механизма на действие. Този тип защита се базира на реални процеси в растенията и възможности придобити за милиони години еволюция и взаимодействие с огромно разнообразие от патогени и фитофаги. Те са в състояние да противодействат на нападения от всякакъв характер.

По начина си на действие листни торове Акрамет се отличават съществено от всички присъстващи на пазара листни торове. Те са следствие от нов поглед върху вертикалната регулация на процесите в клетката и ролята на някои хранителни елементи в тази регулация . В основата на листни торове Акрамет лежи концепция: Биохимичните процеси в растенията се регулират основно на три нива - хормонално, кофакторно и енергийно, като последното е с водеща роля. Съставките на листни торове Акрамет участват пряко в регулацията на метаболизма чрез последното - енергийното и кофакторното, чрез доставка на всички необходими кофактори за метаболитните реакции и ускоряване на енергетиката на клетката. Косвено влияят и върху хормоналното. Много от металните йони участват в регулацията на метаболизма под формата на ензимни кофактори или в ефектори за регулиране на ензимната активност. Други са в основата на ефективността на защитните системи на растенията - защита от абиотични фактори, от патогени и фитофаги. Добре подбраният и балансиран състав на Акрамет Класик влияе устойчиво за задействане както на процесите на растеж и развитие, така и всички защитни системи, въпреки, че е в групата на ЕО торовете. Парадоксално, но е реалност доказана на полето.

Растителният имунитет е многопластова и сложна система от метаболитни реакции и регулация. Противодействието срещу патогени (антипатогенен ефект) и насекомни вредители (антиинсектен ефект) се проявяват изцяло през него, чрез синтез на защитни фактори от различно естество: високоактивни форми на кислорода -ендогенен пероксид; PR-протеини; фитоалексини и фитоантисипини). Имуномодулаторите Акрамет предизвикват силен, бърз и тотален имунен отговор. Активира се така наречения "Стражеви режим" или постоянна готовност, при който в клетката се постига висок енергиен резерв на ниво мембрани, позволяващ значително ускоряване на процесите на идентификация на нападателя, сигналинга към ядрото и формирането на специфичния имунен отговор с експресията на съответните гени. Цитозола и пространството между клетъчната мембрана и клетъчната стена се насищат с определено количество PR-протеини и фитоалексини, като първа бариера срещу проникване на фитопатогени. Стражевият режим е твърде енергоемък и се включва за кратко и само ако са налице условия за това. Имуномодулатора Акрамет Класик създава именно тези оптимални условия за включване на този механизъм и ефективното му действие за 25-30 дни. Особено важно и ефективно оръжие е синтеза на инхибитори на АТФ-азите в клетъчните мембрани на патогените (ензими синтезиращи енергия) също с металопротеинова природа, които инхибитори неутрализират необратимо енергетиката на нападателя. С това се блокират механизмите му за проникване и неутрализиране на имунната защита на растенията. Системата за разпознаване на нападателя при растенията е толкова съвършена, че те могат да различат по антигенния състав на слюнката два различни вида листни въшки и да отвърнат със специфичен имунен отговор. Те много бързо синтезират инхибитори на хитиновия синтез, които блокират производството на важния за изграждането на клетъчната стена на патогените полизахарид хитин. Едновременно с този тип инхибитори растенията могат да синтезират инхибитори, отново с металопротеинова природа, на важни стомашни ензими за преработка на храната - инхибитори на амилазата, на протеиназите, на пектиназите, които преработват съответно: захари, протеини, пектин. Блокирането от Акрамет на хитиновия синтез и на линеенето е доказано при ларви на Колорадския бръмбар, а блокажа на стомашни ензими при листни въшки, ларви на чемширения молец и нощенки.

Доказаният лечебен ефект на имуномодулатора Акрамет Класик срещу основните заболявания при пшеница: брашнеста мана, септориоза, кафява ръжда, коренови заболявания се осъществява чрез едновременен имунен отговор включващ синтез както на инхибитори на хитинсинтетазата, така и на такива блокиращи синтеза на енергия чрез АТФ-зите в бактерии и гъби. Особено важна роля и ефективност имат инхибиторите на АТФ-зите, лишаващи патогените от най-важния фактор за успеха на нападението - енергията. Акрамет Класик предизвиква нарастване на енергийния потенциал и резерви на клетката и й дава силно предимство пред патогена - бързина на биохимичните реакции. Налице е светкавична реакция на имунитета срещу патогена, реакция изпреварваща действията на нападателя и осигуряваща неутрализацията му. По-бързият печели.

Растенията притежават хиляди гени за противодействие на опасности от всякакъв характер, които до голяма степен не могат да бъдат задействани ефективно поради недостиг на енергия, конкуренция за общи метаболити или дефицит на хранителни елементи.. Чрез стимулиране на енергетиката на клетката и доставката на определени хранителни елементи, листни торове Акрамет позволяват потенциалното включване на всички защитни системи и ефективната им работа в продължение на 25-30 дни. Тези системи работят в постоянен режим на готовност и реагират мигновено при първите сигнали за нападение от патогени, насекомни вредители или растения паразити - Кускута и Синя китка. Именно в това е разликата между обикновените растения и третираните с Акрамет Класик - интензивен растеж и развитие съчетани с мигновената реакция и убиване на нападателя още преди да е проникнал в тъканите и клетките на растението. Забавените реакции на нетретираните растения позволяват на патогените да преодолеят защитата им и да ги овладеят.
Продукта е готов за употреба и съдържа всички необходими добавки за безпроблемно приложение - прилепители, емулгатори и антипенители.
На съвместимостта на Акрамет Класик с различните групи пестициди бяха отделени години за изследвания. Целта беше да се направят сигурни, работещи схеми за съвместно приложение и да се избегне поява на фитотоксичност с отрицателен ефект върху добивите. Налице е силен синергизъм между Акрамет Класик и пестицидите. Хербицидното, фунгицидното и инсектицидното действие  се засилват при съвместна употреба. Това позволява един и същ ефект да се постига с по-ниски дози пестициди и да се спестяват значителни средства. Намалението на пестицидите е в границите 30-40%. Съчетаването на химична растителна защита с имуномодулация е непреодолима стена за фитопатогени и насекомни вредители.

Установени са следните случаи на несъвместимост:

1. Несъвместим при използване съвместно с хербициди срещу житни плевели в житни култури. Това означава, че не трябва да се прибавя към хербицид за широколистни плевели и Акрамет, допълнително хербицид срещу житни плевели. На практика смесването на хербициди за широколистни с такива срещу житни не се препоръчва, а между двете третирания трябва да има поне 10 дни дистанция. При съвместната употреба на Акрамет Класик и хербициди срещу широколистни плевели в пшеница и ечемик на база сулфанилурея и нейни деривати, задължително се намалява дозата на хербицида с 30%.

2. Да не се прилага съвместно с Пулсар при слънчоглед в дози над 70-75 мл/дка и над 130 мл/дка при Пулсар+. При доза 70 мл/дка Пулсар, Акрамет притежава силен стимулиращ ефект върху слънчогледа, а контрола върху бутрак и паламида е отличен. Препоръчваната доза от 120 мл/дка Пулсар оказва силен стресиращ ефект и води до драстичен спад на добивите.Комбинацията 600 мл/дка Акрамет и 70 мл/дка Пулсар  напълно контролира Синята китка. Опитно е установено, че няма разлика в контрола върху бутрак и паламида при Пулсар в дози 70 мл плюс 600 мл/дка Акрамет и 120 мл/дка, но разликата в добивите е драстична. При Екпрес-толерантните хибриди дозата на хербицида Експрес 50 се намалява от 4 г/дка на 2 г/дка и 300 г/дка Акрамет, а при препаратите съдържащи трибенурон метил 750 г/кг се стига до 1,8 г/дка. При тези хибриди съвсем успешно се съчетават 600 мл/дка Акрамет Класик с 2 г/дка Експрес и 120 мл противожитен хербицид на база квазилофоп-п-етил.

3. Да се избягва едновременното смесване на хербициди, фунгициди и инсектициди в пълните им дози  с листни торове. Поради многобройните разновидности на активни вещества, не може да се предвидят последиците от тези смесвания. Горните случаи важат не само за Акрамет, но и за останалите листни торове. Ако се спазват споменатите изисквания, ще се избягнат често срещаните сривове в добивите поради химична и физиологична несъвместимост на използваните вещества и предизвикана фитотоксичност.  Акрамет Класик позволява смесване с хербициди и фунгициди при пшеница и ечемик, но в следните дози: Акрамет Класик Суспензия - 600 мл/дка + хербицид намален с 30% + фунгицид намален с 30-40%. Това е изпитана схема, при която липсва фитотоксичност, а ефекта на пестицидите се запазва на необходимото ниво. Ако не се намалява дозата на пестицидите, Акрамет може да се използва като антидот 5-6 дни след пръскането с тях.
Нашата общност