Контакти Запитване

Продукти

Акрамет Класик Суспензия

Акрамет Класик Суспензия е многофункционален листен тор и имунотехнология. Акрамет Класик работи успешно за корекции в минералното хранене на растенията. Повишава добивите и качеството при пшеница, ечемик, просо, рапица, слънчоглед, царевица. 

Акрамет Класик Суспензия работи и като синергист на хербициди, фунгициди и инесктициди, за засилване на ефекта им.

Освен всичко останало Акрамет Класик Суспензия е ефективен в борбата с гъбни, бактериални заболявания и насекомни вредители.

С какво Акрамет е по-специален листен тор?

Акрамет не е поредния листен тор или стимулатор – той е и двете, плюс още нещо. Акрамет е част от система мероприятия, започващи от предсеитбената подготовка на земеделските площи и обхващаща цялата вегетация на зърнените култури наречена “Система Акрамет”. Основната цел при нея е целенасочено управление на добивите и качеството на продукцията, висока рентабилност. Това, което го отличава от голяма част от останалите листни торове е:

*Гарантиран ефект върху добива, отработен след четиринайсет години изпитания при реални производствени условия.
*Висока рентабилност – значителната добавена стойност към труда на земеделските производители, често съизмерима с получаваните субсидии, без усилия, бюрокрация и опасност от административни санкции.
*Български продукт и възможност за непосредствена работа с автора и възможността за ежемоментна консултация не само по отношение на приложението на препарата, но и за други проблеми касаещи добивите и качеството на зърнените култури. Акрамет е разработка на българската земеделска наука с автор Ивелин Желязков – основател и собственик на Плантис ЕООД.
*Най-важното предимство! Продукт с тройно действие – свойства на стимулатор, листен тор и фунгицид - силен ефект само с едно третиране.
Съдържание: в активно вещество (100 ml препарат): 3 % азот (N); 2-8% фосфор (P); 2.7% калий (K);3.9% сяра (S); 0-86% хлор (Cl) - 45 %; 0,48% магнезий (Mg); 0,07% бор (B); 0,08-0,12% цинк (Zn); 0,07% мед (Cu); 0,48% магнезий (Mg);  физиологично-активни вещества. Прилепител.

В Акрамет влизат най-висококачествени и чисти вещества, несъдържащи тежки метали, канцерогени, синтетични съединения и други вредни компоненти.

Съхранение: В плътни и добре затворени опаковки. По технология препарата е овлажнен, но не се слепва и втвърдява. Нечувствителен към температура и светлина.

Трайност : 2 години.

Опаковка: Туба – нето: 20 кг.

Карантинен период: няма такъв.

Категория: ІІІ-та. Практически неотровен, напълно безопасен за хора и животни – 100% биологично съвместим продукт – състои се изцяло от биогенни елементи, естествено съдържащи се в живата клетка. Не съдържа: хормони или техни предшественици. Продукцията може да се консумира веднага след третирането, след обилно измиване с вода.
Внимание! При попадане върху кожата или очите да се измие обилно с вода. Да се пази от съдове, инструменти и предмети от черни метали – има корозионно действие.


Повишаване на добивите и качествените показатели, ускоряване на развитието, ранозрелост, мразоустойчивост и устойчивост към други външни фактори в зърнопроизводството, в зеленчукопроизводството, овощарството и цветарството. Възстановяване и поддържане на биологичния потенциал на сортовете. В семепроизводството – за повишаване качеството на семената. В лозарството – за увеличаване на добивите и захарността. При маслодайните култури – за повишаване на добивите и маслеността. Използва се заедно или след употреба на селективни хербициди като антидотен и възстановяващ културните растения препарат.


Акрамет е следствие от откритие обясняващо същността и методите за влияние върху биопотенциала на различните видове културни растения. Действието му е съсредоточено върху енергетиката на растителната клетка и всички реакции в нея. Прониква много бързо през листата и се разпространява във всички растителни органи. Започва да действа веднага след навлизането си. Засилва взаимодействието между кореновата система, почвената микрофлора (симбиоза) и почвения субстрат. При многогодишните култури третирането с Акрамет дава отражение дори през следващата година.

Ускорява многократно извличането и усвояването на вещества от почвата и особено на калий. Развитието на растенията е интензивно, без странични ефекти. Те много по-успешно реагират на неблагоприятните външни фактори: измръзвания, суша, заболявания. Притежава изключително силен адаптогенен ефект, доказан в реални производствени условия през зимата на 2006 и 2007 год. Повишената реактивоспособност на растителния организъм помага за запазване на потенциала му заложен в сортовите особености. Това позволява при по-неблагоприятни почвено-климатични условия, каквито са най-често тези в предпланинските райони Акрамет да дава много по-добри резултати и големи разлики в добивите и качеството.

За разлика от много други сходни препарати – листни торове, Акрамет е с много по-слабо изразена условност на ефекта. Има дълготраен стимулиращ ефект с едно третиране. Това е основната му сила. Създаването на Акрамет има за цел не само попълване на нужди от NPK, второстепенните хранителни елементи и микроелементи. Той е нов подход върху активирането на процесите в растенията, протичащо напълно естествено. С него се дава ново значение на част от второстепенните хранителни елементи, установено с дългогодишни изпитания. Едновременното действие на елементи като хлор, йод, мед, цинк пораждат фунгистатичен ефект срещу брашнеста мана при пшеница и ечемик, съизмерим с ефекта на повечето фунгициди.
Продуктът е течен и това му дава много добра разтворимост.

Дозата се прилага 500-600 мл/дка с 20-30 вода (5-30) литра
Прилага се чрез напръскване на надземните части на растението.

Пестициди:
Съвместим и смесим с пестициди. 

Инсекцитиди: Съвместим със синтетични перетроиди - циперметрин и производните му. При смесване с неоникотиноиди и фосфороорганични инсекцитиди да се направи предварителен текст за фитотоксичност.
Увеличава ефекта и периода им на действие.

Фунгициди: Напълно съвместим. Синергичен ефект на фунгициди.

Свързани съвети

Актуално
Многофункционални листни торове Акрамет през земеделската 2017 - 2018 година
През последните няколко години акцента в развитието на листни торове Акрамет беше свързан с растителния имунитет - засилване на фунгицидния и инсектицидния ефект, както и способността им да атакуват един от големите проблеми на растениевъдството – бактериозите, особено важно качество за зеленчукопроизводството, овощарството и лозарството.
Детайли
Актуално
Листни торове Акрамет през есента на 2018г.
За сеитбената кампания през есента на 2018 г НИТЦЗ Плантис ще предложи на своите клиенти-зърнопроизводители своя нов продукт за предсеитбена обработка на семена Акрамет Семмакс, както и нова, подобрена и концентрирана форма на добре познатия Акрамет Класик, предназначен за есенно вегетационно третиране на пшеница, ечемик и рапица.
Детайли
Люцерна нива
Агросъвети
Имунотехнологията Акрамет Ултра при люцерна - висок добив на биомаса, съчетан с превенция от Кускута
Много земеделци разчитат на люцерната не само за собственото си животновъдство, но и като стока, която реализират на пазара. Един от най-големите успехи на нашия листен тор и имунотехнология Акрамет Ултра
Детайли
Нашата общност