Контакти Запитване

Продукти

Акрамет Класик - многофункционален листен тор и имунотехнология

Код на продукта:  
7.20 - 9.60 лв.

Цена на дребно с ДДС
За цена на едро за земеделски производители обадете се на 0885187153 или направете запитване


ВНИМАНИЕ! Във връзка с преминаване към производство по изискванията на Регламент 2009/2019 на ЕС, Акрамет Класик ще претърпи значителни промени в състава, което ще се отрази положително на ефекта и крайните резултати от приложението на продукта.

Защо ползването на листни торове в растениевъдството е наложително?

Употребата на листни торове е най-бързият и ефективен начин за допълване на ресурса от хранителни елементи, за управление на развитието на растенията, на добивите и качеството на продукцията. Те са отлично средство за повишаване пластичността на растенията срещу физични и биологични фактори. Приложението им не е разход, а инвестиция с многократна възвръщаемост и значителен дял в рентабилността на производството.

С какво Акрамет е по-специален листен тор?
Акрамет не е поредния листен тор или стимулатор – той е и двете, плюс още нещо. Акрамет е част от система мероприятия, започващи от предсеитбената подготовка на земеделските площи и обхващаща цялата вегетация на зърнените култури наречена “Система Акрамет”. Основната цел при нея е целенасочено управление на добивите и качеството на продукцията, висока рентабилност. Това, което го отличава от голяма част от останалите листни торове е:

*Гарантиран ефект върху добива, отработен след четиринайсет години изпитания при реални производствени условия.
*Висока рентабилност – значителната добавена стойност към труда на земеделските производители, често съизмерима с получаваните субсидии, без усилия, бюрокрация и опасност от административни санкции.
*Български продукт и възможност за непосредствена работа с автора и възможността за ежемоментна консултация не само по отношение на приложението на препарата, но и за други проблеми касаещи добивите и качеството на зърнените култури. Акрамет е разработка на българската земеделска наука с автор Ивелин Желязков – основател и собственик на Плантис ЕООД.
*Най-важното предимство! Продукт с тройно действие – свойства на стимулатор, листен тор и имуномодулатор - силен ефект само с едно третиране.

ВИД: Сложен неорганичен тор, воден разтвор на макроелементи и микроелементи. Произведен с вещества и смеси от първични материали.

Описание: Акрамет е сложна физична смес – смесен тор, с кристална структура, със слабо изразен синьо-зелен цвят и лека специфична миризма. Не гори, не се възпламенява и не отделя вредни вещества във въздуха. Технологично овлажнен, но не се слепва в буци и запазва свойствата си повече от две години. Произведен е от най-висококачествените водоразтворими компоненти.

рН: 10 г от продукта в 100 мл дестилирана вода – 5,8-6,0

Съдържание на хранителни елементи в 100 г Акрамет Класик: 4,5% азот (N); 5% фосфор (P); 10,5% калий (K) (Общо 20% като чисти елементи и 28% като оксидни форми); 0,86% сяра (S); 33,5% хлор (Cl); 0,48% магнезий (Mg); 0,028% манган (Mn) хелатиран с Na-EDTA; 0,25% бор (B); 0,27% цинк (Zn) хелатиран с Na-EDTA или ацетат; 0,07% мед (Cu) хелатиран с Na-EDTA; 0,026% желязо (Fe) хелатиран с Na-EDTA; 0,024% молибден (Mo); ултрамикроелементи - под 0,002% всеки; допълнителни хелатори на база Na-EDTA или ацетати; цитрати като стабилизатори и допълнителни хелатори;  антипенител на база силикон; прилепител -  изоамилов алкохол.

Съставът е конструиран да работи успешно както при суша, така и в оптимални условия. Подбран е така, че да осигурява максимално количество от елементите участващи във водния баланс в растенията и неговата регулация. Избрали сме прилепител-омокрител изоамилов алкохол, тъй като в процеса на работа се установи, че той остава стабилен както при разнородния състав на Акрамет, така и различните типове води в отделните региони на страната. Също така е устойчив на големи налягания по време на пръскането.
От пролетта на 2020 г съдържанието на Акрамет Класик претърпя значителни промени във връзка с постепенното изчерпване на определени микроелементи в почвите: манган, мед, цинк, бор, както и с хроничното засушаване през последните години. Намален е дела на азота и най-вече на амониевата форма, което е задължително при липса на влага. Постоянното редуване в сеитбооборота на култури със сходни изисквания към микроелементите доведе до постепенното им изчерпване или значителен спад в орния слой. Поради това всички зърнени култури се нуждаят от повишени дози в листните торове на споменатите микроелементи. Премахваме формулациите за отделна култура и въвеждаме една обща формулация на Акрамет Класик, като за отделните култури ще има разработени течни добавки на съответните елементи. При пшеница - мед +манган, при слънчоглед и рапица - добавка с бор+манган, а за царевица - цинк+ манган. Така може да се съобразим както с изискванията на културата, така и с почвените дефицити установени при агрохимичните анализи. Ще има само един вид Акрамет Класик, а не както досега за пшеница, слънчоглед, царевица и т.н.

Съхранение: В плътни и добре затворени опаковки. По технология препарата е овлажнен, но не се слепва и втвърдява. Нечувствителен към температура и светлина.

Трайност : 2 години.

Опаковка: Влагоизолирани чували от полиетилен – нето: 10 кг.

Карантинен период: няма такъв.

Категория: ІІІ-та. Практически неотровен, напълно безопасен за хора и животни – 100% биологично съвместим продукт – състои се изцяло от биогенни елементи, естествено съдържащи се в живата клетка. Не съдържа: хормони или техни предшественици. Продукцията може да се консумира веднага след третирането, след обилно измиване с вода.
Внимание! При попадане върху кожата или очите да се измие обилно с вода. Да се пази от съдове, инструменти и предмети от черни метали – има корозионно действие.

Начин на употреба:
Дозата се разтваря в количество вода съобразено с изискванията на техниката за пръскане. Прилага се чрез напръскване на надземните части. Задължително да се внася листно или чрез третиране на семена. Да не се използва за поливане или сухо торене на почвата.При наличие на цистерна със собствена циркулация, работния разтвор може да се приготви направо в нея, което ще спести труд и време.
Внимание! Акрамет не се прилага съвместно с други листни торове и стимулатори, освен торове съдържащи само водоразтворим NPK.

Дози:
Активното навлизане на дроновете в земеделските дейности е много добро решение, за което сме готови отдавна. Акрамет Класик Суспензия е разработен за приложение и с дронове, като двугодишните изпитания показаха много добри резултати в добива - повишение с 60-80 кг при пшеница, ечемик и слънчоглед. Това доказва, че продукта работи и при този начин на приложение, дори в условията на високите летни температури. Ефектът се осигурява от прилепителите вложени в него. Дозата от 400-600 мл/дка може да се приложи с разреждане 1:1 или дори като концентрат без разреждане.
Внасяне с наземна техника: Доза: 300-400 г/дка продукт е препоръчително да се прилага с наземна техника поради значително по-високия разход на вода – 15-20 л/дка. Практиката показва значително по-добри резултати при този начин на третиране.


За корекции в минералното хранене на растенията. За повишаване на добивите и качеството при зърнени култури: пшеница, ечемик, просо, ръж, сорго, тритикале, рапица, слънчоглед, царевица. Като синергист на хербициди, фунгициди и инсектициди, за засилване на ефекта им. Като имунотехнология, за засилване на противодействието чрез естествения растителен имунитет срещу гъбни, бактериални заболявания и насекомни вредители. Като антидот след употреба на хербициди.


Поради това, че Имунната растителна защита е абсолютна новост и е непопулярна сред земеделците, дължим малко по-подробно описание на механизма на действие. Този тип защита се базира на реални процеси в растенията и възможности придобити за милиони години еволюция и взаимодействие с огромно разнообразие от патогени и фитофаги. Те са в състояние да противодействат на нападения от всякакъв характер.
По начина си на действие листни торове Акрамет се отличават съществено от всички присъстващи на пазара листни торове. Те са следствие от нов поглед върху вертикалната регулация на процесите в клетката и ролята на някои хранителни елементи в тази регулация . В основата на листни торове Акрамет лежи концепция: Биохимичните процеси в растенията се регулират основно на три нива - хормонално, кофакторно и енергийно, като последното е с водеща роля. Съставките на листни торове Акрамет участват пряко в регулацията на метаболизма чрез последното - енергийното и кофакторното, чрез доставка на всички необходими кофактори за метаболитните реакции и ускоряване на енергетиката на клетката. Косвено влияят и върху хормоналното. Много от металните йони участват в регулацията на метаболизма под формата на ензимни кофактори или в ефектори за регулиране на ензимната активност. Други са в основата на ефективността на защитните системи на растенията - защита от абиотични фактори, от патогени и фитофаги. Добре подбраният и балансиран състав на Акрамет Класик влияе устойчиво за задействане както на процесите на растеж и развитие, така и всички защитни системи, въпреки, че е в групата на ЕО торовете. Парадоксално, но е реалност доказана на полето.
Растителният имунитет е многопластова и сложна система от метаболитни реакции и регулация. Противодействието срещу патогени (антипатогенен ефект) и насекомни вредители (антиинсектен ефект) се проявяват изцяло през него, чрез синтез на защитни фактори от различно естество: високоактивни форми на кислорода -ендогенен пероксид; PR-протеини; фитоалексини и фитоантисипини). Имуномодулаторите Акрамет предизвикват силен, бърз и тотален имунен отговор. Активира се така наречения "Стражеви режим" или постоянна готовност, при който в клетката се постига висок енергиен резерв на ниво мембрани, позволяващ значително ускоряване на процесите на идентификация на нападателя, сигналинга към ядрото и формирането на специфичния имунен отговор с експресията на съответните гени. Цитозола и пространството между клетъчната мембрана и клетъчната стена се насищат с определено количество PR-протеини и фитоалексини, като първа бариера срещу проникване на фитопатогени. Стражевият режим е твърде енергоемък и се включва за кратко и само ако са налице условия за това. Имуномодулатора Акрамет Класик създава именно тези оптимални условия за включване на този механизъм и ефективното му действие за 25-30 дни. Особено важно и ефективно оръжие е синтеза на инхибитори на АТФ-азите в клетъчните мембрани на патогените (ензими синтезиращи енергия) също с металопротеинова природа, които инхибитори неутрализират необратимо енергетиката на нападателя. С това се блокират механизмите му за проникване и неутрализиране на имунната защита на растенията. Системата за разпознаване на нападателя при растенията е толкова съвършена, че те могат да различат по антигенния състав на слюнката два различни вида листни въшки и да отвърнат със специфичен имунен отговор. Те много бързо синтезират инхибитори на хитиновия синтез, които блокират производството на важния за изграждането на клетъчната стена на патогените полизахарид хитин. Едновременно с този тип инхибитори растенията могат да синтезират инхибитори, отново с металопротеинова природа, на важни стомашни ензими за преработка на храната - инхибитори на амилазата, на протеиназите, на пектиназите, които преработват съответно: захари, протеини, пектин. Блокирането от Акрамет на хитиновия синтез и на линеенето е доказано при ларви на Колорадския бръмбар, а блокажа на стомашни ензими при листни въшки, ларви на чемширения молец и нощенки.
Доказаният лечебен ефект на имуномодулатора Акрамет Класик срещу основните заболявания при пшеница: брашнеста мана, септориоза, кафява ръжда, коренови заболявания се осъществява чрез едновременен имунен отговор включващ синтез както на инхибитори на хитинсинтетазата, така и на такива блокиращи синтеза на енергия чрез АТФ-зите в бактерии и гъби. Особено важна роля и ефективност имат инхибиторите на АТФ-зите, лишаващи патогените от най-важния фактор за успеха на нападението - енергията. Акрамет Класик предизвиква нарастване на енергийния потенциал и резерви на клетката и й дава силно предимство пред патогена - бързина на биохимичните реакции. Налице е светкавична реакция на имунитета срещу патогена, реакция изпреварваща действията на нападателя и осигуряваща неутрализацията му. По-бързият печели.
Растенията притежават хиляди гени за противодействие на опасности от всякакъв характер, които до голяма степен не могат да бъдат задействани ефективно поради недостиг на енергия, конкуренция за общи метаболити или дефицит на хранителни елементи.. Чрез стимулиране на енергетиката на клетката и доставката на определени хранителни елементи, листни торове Акрамет позволяват потенциалното включване на всички защитни системи и ефективната им работа в продължение на 25-30 дни. Тези системи работят в постоянен режим на готовност и реагират мигновено при първите сигнали за нападение от патогени, насекомни вредители или растения паразити - Кускута и Синя китка. Именно в това е разликата между обикновените растения и третираните с Акрамет Класик - интензивен растеж и развитие съчетани с мигновената реакция и убиване на нападателя още преди да е проникнал в тъканите и клетките на растението. Забавените реакции на нетретираните растения позволяват на патогените да преодолеят защитата им и да ги овладеят.
От 100 г Акрамет Класик 100% се разтварят за 1 минута в 1 литър вода. Не съдържа неразтворими твърди частици и не задръства дюзите на наземната техника за пръскане. Работният разтвор може да се приготвя директно в пръскачката (в цедката на горния отвор или в миксера за разтваряне на препарати и торове) или във водоноската, ако са снабдени с разбъркваща система, при изключен достъп до главния филтър.  За бързо разтваряне се изисква съотношение Акрамет:вода - 1:10 или на всеки килограм от продукта трябва да циркулират поне 10 л вода.  Усъвършенстването на разтворимостта ни отне години работа и е под непрекъснат контрол. При проблем разчитаме на незабавен сигнал от нашите клиенти.
На съвместимостта на Акрамет Класик с различните групи пестициди бяха отделени години за изследвания. Целта беше да се направят сигурни, работещи схеми за съвместно приложение и да се избегне поява на фитотоксичност с отрицателен ефект върху добивите. Налице е силен синергизъм между Акрамет Класик и пестицидите. Хербицидното, фунгицидното и инсектицидното действие  се засилват при съвместна употреба. Това позволява един и същ ефект да се постига с по-ниски дози пестициди и да се спестяват значителни средства. Намалението на пестицидите е в границите 30-40%. Съчетаването на химична растителна защита с имуномодулация е непреодолима стена за фитопатогени и насекомни вредители.

Установени са следните случаи на несъвместимост:

1. Несъвместим при използване съвместно с хербициди срещу житни плевели в житни култури. Това означава, че не трябва да се прибавя към хербицид за широколистни плевели и Акрамет, допълнително хербицид срещу житни плевели. На практика смесването на хербициди за широколистни с такива срещу житни не се препоръчва, а между двете третирания трябва да има поне 10 дни дистанция. При съвместната употреба на Акрамет Класик и хербициди срещу широколистни плевели в пшеница и ечемик на база сулфанилурея и нейни деривати, задължително се намалява дозата на хербицида с 30%.

2. Да не се прилага съвместно с Пулсар при слънчоглед в дози над 70-75 мл/дка и над 130 мл/дка при Пулсар+. При доза 70 мл/дка Пулсар, Акрамет притежава силен стимулиращ ефект върху слънчогледа, а контрола върху бутрак и паламида е отличен. Препоръчваната доза от 120 мл/дка Пулсар оказва силен стресиращ ефект и води до драстичен спад на добивите.Комбинацията 300 г/дка Акрамет и 70 мл/дка Пулсар  напълно контролира Синята китка. Опитно е установено, че няма разлика в контрола върху бутрак и паламида при Пулсар в дози 70 мл плюс 300 г/дка Акрамет и 120 мл/дка, но разликата в добивите е драстична. При Екпрес-толерантните хибриди дозата на хербицида Експрес 50 се намалява от 4 г/дка на 2 г/дка и 300 г/дка Акрамет, а при препаратите съдържащи трибенурон метил 750 г/кг се стига до 1,8 г/дка. При тези хибриди съвсем успешно се съчетават 300 г/дка Акрамет Класик с 2 г/дка Експрес и 120 мл противожитен хербицид на база квазилофоп-п-етил.

3. Да се избягва едновременното смесване на хербициди, фунгициди и инсектициди в пълните им дози  с листни торове. Поради многобройните разновидности на активни вещества, не може да се предвидят последиците от тези смесвания. Горните случаи важат не само за Акрамет, но и за останалите листни торове. Ако се спазват споменатите изисквания, ще се избягнат често срещаните сривове в добивите поради химична и физиологична несъвместимост на използваните вещества и предизвикана фитотоксичност.  Акрамет Класик позволява смесване с хербициди и фунгициди при пшеница и ечемик, но в следните дози: Акрамет Класик - 300 г/дка + хербицид намален с 30% + фунгицид намален с 30-40%. Това е изпитана схема, при която липсва фитотоксичност, а ефекта на пестицидите се запазва на необходимото ниво. Ако не се намалява дозата на пестицидите, Акрамет може да се използва като антидот 5-6 дни след пръскането с тях.
4. При смесване с продукти съдържащи хуминови и фулво киселини може да се образуват утайки. Задължително да се правят предварителни тестове за смесимост. Същото важи и за други продукти съдържащи органична материя, като аминокиселини и др.
 

Пшеница Пшеница и ечемик

Съдържание на хранителни елементи в 100 г Акрамет Класик: 4,5% азот (N); 5% фосфор (P); 10,5% калий (K) (Общо 20% като чисти елементи и 28% като оксидни форми); 0,86% сяра (S); 33,5% хлор (Cl); 0,48% магнезий (Mg); 0,028% манган (Mn) хелатиран с Na-EDTA; 0,25% бор (B); 0,27% цинк (Zn) хелатиран с Na-EDTA или ацетат; 0,07% мед (Cu) хелатиран с Na-EDTA; 0,026% желязо (Fe) хелатиран с Na-EDTA; 0,024% молибден (Mo); ултрамикроелементи - под 0,002% всеки; допълнителни хелатори на база Na-EDTA или ацетати; цитрати като стабилизатори и допълнителни хелатори;  антипенител на база силикон; прилепител -  изоамилов алкохол.
Предсеитбено третиране на семената с Акрамет Семмакс:
Доза - 300-400 мл/100 кг семе.

Това третиране е особено важно поради силния старт, който дава на посева и превенцията при засушаване или дълбока сеитба. То позволява да се работи с по-ниски посевни норми и да се постига качествен, равномерен и здрав посев.

Есенно вегетационно третиране с Акрамет Класик:
Фаза 2-4 лист заедно с инсектицидите или 3-4 лист. Доза - 300 г/дка.
Третиране, което се отразява много положително върху развитието - вкореняване, развитие на възела на братене и братене. Доставят се необходимите микроелементи в най-критичния момент - братенето и съвпадането му с гниенето на растителните остатъци. Третиране важно за преодоляване на брашнеста мана, коренови заболявания, септориоза и кафява ръжда, появяващи се при изтощени почви, недостиг на азот и фосфор и при гниенето на растителни остатъци.
Пролетно вегетационно третиране:
Първо третиране – веднага след подновяване на активната вегетация -  доза: 300 г/дка – Цел: за интензивен растеж, ускоряване на развитието и превенция срещу основните гъбни заболявания. Ако се прилага заедно с хербицидите против широколистни плевели, дозата на хербицида задължително се намалява с 30%. Ако се добавя и фунгицид, дозата му също се намалява с 30%.
Второ вегетационно третиране - доза - 350-400 г/дка, преди фаза изкласяване, за добро опрашване, изхранване и подобряване качеството на зърното, както и превенция срещу основните гъбни заболявания. Антипатогенният ефект на Акрамет и стимулирането на растителния имунитет, позволяват дозите на фунгицидите да се намалят с 30% при напълно запазен и ефективен контрол над икономически важните гъбни заболявания. Добавеният прилепител-омокрител гарантира оптималното действие на съставките на Акрамет Класик, както и пълното им усвояване,  при обилна роса или проливен дъжд 30 мин. след пръскането.
Имуномодулацията върху растителния имунитет при Акрамет Класик е толкова силна, че има лечебен ефект срещу основните гъбни заболявания при пшеница, ечемик, ръж. Това позволява отглеждането им без фунгициди - доказвано ежегодно на хиляди декари от 14 години.

 

Слънчоглед Слънчоглед

Съдържание на хранителни елементи в 100 г Акрамет Класик: 4,5% азот (N); 5% фосфор (P); 10,5% калий (K) (Общо 20% като чисти елементи и 28% като оксидни форми); 0,86% сяра (S); 33,5% хлор (Cl); 0,48% магнезий (Mg); 0,028% манган (Mn) хелатиран с Na-EDTA; 0,25% бор (B); 0,27% цинк (Zn) хелатиран с Na-EDTA или ацетат; 0,07% мед (Cu) хелатиран с Na-EDTA; 0,026% желязо (Fe) хелатиран с Na-EDTA; 0,024% молибден (Mo); ултрамикроелементи - под 0,002% всеки; допълнителни хелатори на база Na-EDTA или ацетати; цитрати като стабилизатори и допълнителни хелатори;  антипенител на база силикон; прилепител -  изоамилов алкохол.
При слънчогледа отново се започва с третиране на семената преди сеитбата с Акрамет Семмакс, заедно с инсектицида против телен червей, който е задължително мероприятие. Поради високата плътност на теления червей в почти всички райони на страната препоръчваме обработката с инсектицид на семената на всички зърнени култури. Доза -  1 л /100 кг семе.
Първото вегетационно третиране се извършва заедно с хербицида - 2-4-та двойка листа в доза:
Имитолерантни хибриди: Пулсар, Листего – 70 мл/дка , Пулсар+ - 110-120 мл/дка и 300-400 г/дка Акрамет Класик.
 Акрамет Класик работи отлично с хербицида Пулсар+, включително и срещу синята китка. При проблеми със Синя китка третирането се извършва в по-късна фаза.
Експрес толерантни хибриди – хибриди на Пионер – 2 гр/дка Експрес и 300 г/дка Акрамет Класик във фаза 2-4-та двойка. Тази комбинация може да се съчетае с внасянето и на противожитен хербицид на база квазилофоп-п-етил вместо в доза 200 мл/дка в доза 120 мл/дка. Ниската доза на Експрес позволява третирането да се извърши и в по-късна фаза в зависимост от развитието на плевелите.
При висока заплевеленост може да се приложи пълната доза на хербицидите, а 5-6 дни след тях да се влезе с Акрамет Класик като антидот.
Второто вегетационно третиране при слънчогледа трябва да се извърши във фаза бутон в доза 400 г/дка. Това третиране е не само стимулиращо за натрупване на биомаса, но ликвидира листните въшки и осигурява растителната защита срещу гъбни заболявания за период от 30 дни. Преди цъфтежа и след цъфтежа слънчогледа е силно зависим от баланса на микроелементите, чието приемане е силно затруднено от евентуални продължителни горещини. Недостига им се отразява негативно на добива. В тази фаза може да се приложи добавката Алко-микс - 100 мл/дка.
Важно! Като имунотехнология Акрамет Класик помага на чувствителните сортове слънчоглед успешно да преодолеят такова опасно заболяване като Брашнеста мана.

Рапица

Съдържание на хранителни елементи в 100 г Акрамет Класик: 4,5% азот (N); 5% фосфор (P); 10,5% калий (K) (Общо 20% като чисти елементи и 28% като оксидни форми); 0,86% сяра (S); 33,5% хлор (Cl); 0,48% магнезий (Mg); 0,028% манган (Mn) хелатиран с Na-EDTA; 0,25% бор (B); 0,27% цинк (Zn) хелатиран с Na-EDTA или ацетат; 0,07% мед (Cu) хелатиран с Na-EDTA; 0,026% желязо (Fe) хелатиран с Na-EDTA; 0,024% молибден (Mo); ултрамикроелементи - под 0,002% всеки; допълнителни хелатори на база Na-EDTA или ацетати; цитрати като стабилизатори и допълнителни хелатори;  антипенител на база силикон; прилепител -  изоамилов алкохол.
Първо вегетационно третиране - фаза - 4-6-ти лист, доза - 300 г/дка. Това третиране има особено важно значение за развитието на кореновата система и успешното презимуване. То не води до прерастване на надземната част. Напротив, оформя се мощна и плоска розетка.
Второ вегетационно третиране - веднага с подновяване на вегетацията и новия прираст - доза 300-350 г/дка. Повлиява формирането на цветоносните стъбла и цветовете.
Може да се приложи трето вегетационно третиране около седмица преди началото на цъфтежа. Доза - 350-400 г/дка.
Като имунотехнология Акрамет Класик увеличава значително устойчивостта на рапицата към гъбни заболявания и насекомни вредители.

Свързани съвети

Есенно вегетационно третиране
Агросъвети
Торене
Наличието на достатъчно достъпен калий прави посевите по-устойчиви на засушаване и по-добре обезпечени с хранителни вещества. Това се отразява и на студоустойчивостта. Жълтеенето до голяма стапен се дължи на по-слабата устойчивост на ниски температури и на практика е температурен пригор. 
Детайли
Есенно вегетационно третиране
Агросъвети
Есенно вегетационно третиране
Есенно-зимният период е най-рисков за потенциала на пшеницата и ечемика. Най-големите загуби на добив се реализират именно през него. Това се дължи на недостатъчната подготовка на растенията за зимните студове и мразове
Детайли
Нашата общност