Контакти Запитване

Продукти

Акрамет Ултра - листен тор за зеленчуци, трайни насаждения, маслодайни и фуражни култури

Код на продукта:  
9.00 лв.

Цена на дребно с ДДС
За цена на едро за земеделски производители обадете се на 0885187153 или направете запитване


ВНИМАНИЕ! Във връзка с преминаване към производство по изискванията на Регламент 2009/2019 на ЕС, Акрамет Ултра ще претърпи значителни промени в състава, което ще се отрази положително на ефекта и крайните резултати от приложението на продукта.

Акрамет Ултра е имуномодулатор вграден в листен тор, предназначен за повишаване на добивите, качеството и устойчивостта към заболявания и вредители при:
- трайните насаждения - овощни, лозя, ягоди, малини.
- зеленчуци - зелеви, картофи, краставици, домати, всички бобови култури и др.
- фуражни култури - люцерна, детелина и др.

Акрамет Ултра е едно от малкото средства повлияващи чрез естествения растителен имунитет нелечими заболявания при трайните насаждения като: апоплексия при кайсията, огнен прирор при семковите, както и всички бактериози по растенията. Акрамет Ултра се прилага в борбата срещу Кускута при люцерна в периода - средата на април - до края на юни, когато все още има редовни валежи и растенията са физиологично по-активни. При зеленчуците борбата с Кускутата не е успешна. Има положителни отзиви само за картофи.

Комбинацията на Акрамет Ултра с инсекцитиди има силно въздествие  и продължителен ефект върху Китайският молец, унищожаващ чимшира и всички насекоми повливяващи се от конвенционалните средства.

Как работи технологията Акрамет?

Обяснено е подробно в описанието на Акрамет Класик и в раздел "Актуално" - статиите "Растителният имунитет-същност и възможности" - част І и ІІ.

Кои са предимствата на многофункционалният листен тор и имуномодулатор Акрамет Ултра 
 
  • Повече и по-качествена растителна продукция чрез стабилна и продължителна стимулация на растежа и развитието. Повече сладост и вкус.
  • Уникално силен растителен имунитет и по-здрави растения.
  • Антипатогенен ефект проявен чрез естествения растителен имунитет срещу най-опасните заболявания.
  • Репелентен и системен антиинсектен ефект към смучещи и гризещи насекоми: листни въшки, плодови червеи, белокрилка, колорадски бръмбар, нощенки и гъсеници, проявен също чрез естествения растителен имунитет.
  • По-малко разходи за химична растителна защита и по-чиста растителна продукция. Технология позволяваща воденето за пръв път на ефективна растителна защита и чрез естествения растителен имунитет.  

Активно вещество в 100 г сух  продукт– Общ азот (N) –12,5% (нитратен азот - 11,2%, амониев азот - 1,3%); Фосфор (P) – 5,7%; Калий (K) – 11%; Сяра (S) – 2,9%; Бор (B) – 0,35%;  Мед (Cu)(хелатиран - Na-EDTA)- 0,025%; Магнезий (Mg) - 0,48%; Манган (Mn) (хелатиран - Na– EDTA) - 0,028%; Цинк (Zn) (хелатеран-ацетат)– 0,125%; Желязо (Fe) (хелатиран - Na-EDTA)– 0,026%,  Молибден (Mo) – 0,024%; ултрамикроелементи - кобалт, хром, ванадий и др; ексципиенти; прилепител - триксилоксан или изоамилов алкохол, антипенител - органосиликон.  Не съдържа хлор.

Акрамет Ултра е съвместим със синтетичните инсекцитиди - перетроиди и напълно съвместим с фунгицидите, с които има доказан синергетичен ефект, т.е усилва тяхното дейстивие.

Акрамет Ултра е изцяло чист продукт, БЕЗ карантинен период, на принципа: Пръскаш, измиваш и консумираш.


Акрамет Ултра действа като имуномодулатор, което предизвиква мощен, каскаден имунен отговор срещу нападения от различен характер. Засилва естествената защита на растението, което осигурява превенция срещу заболявания и лечение при настъпване на гъбно заболяване.

Акрамет Ултра участва пряко в метаболизма на растенията, като постига ускорено натрупване на биомаса, която по-късно се отлага в растенията и плодовете, подобрява значително устойчивостта към засушаване и неблагоприятни температури.

Прилага се за корекции в минералното хранене на растенията.  За повишаване на добивите и качеството при:  трайни насаждения – овощни, лозя, ягоди, малини и др.; Зеленчуци – зелеви, картофи, краставици, домати и др.; Всички бобови култури.

Като синергист  на  хербициди, инсектициди и фунгициди, за засилване на ефекта им. Като допълващ конвенционалната растителна защита продукт. Акрамет Ултра е едно от малкото средства  повлияващи нелечими заболявания при трайните насаждения като: апоплексия при кайсията, огнен пригор при семковите, както и всички бактериози по растенията. 

За повлияване на имунната памет на растенията и създаване на траен имунитет в многогодишните растения към постоянно присъстващи фитопатогени и фитофаги.
 Акрамет участва пряко в метаболизма на растенията, като постига ускорено натрупване на биомаса, която по-късно се отлага в растенията и плодовете. Акрамет Ултра подобрява значително устойчивостта към засушаване и неблагоприятни температури.

По начина си на действие многофункционални листни торове Акрамет се отличават съществено от всички присъстващи на пазара листни торове. Те са начало на нов дял сред тази група продукти. В основата на листни торове Акрамет лежи презумпцията, че: Биохимичните процеси в растенията се регулират основно на три нива - хормонално, кофакторно и енергийно, като последното е с водеща роля.

Енергийната обезпеченост на метаболизма позволява активирането на всички възможности на защитните системи на растенията развити в процеса на еволюцията: противодействие на  вирусни, гъбни и бактериални  заболявания, насекомни вредители и растения паразити. Акрамет Ултра проявява много силен ограничаващ ефект към такива трудни за лечение заболявания при овощните култури като апоплексията при кайсията и огнения пригор при семковите. Успешно и устойчиво е лечението на бактериален рак по лозата основано на третиране с Акрамет Ултра и торене по специална схема. Отбелязан е подобен ефект при бактериозите при зеленчуците. 

Антипатогенният ефект се проявява чрез синтез на инхибитори на хитиновия синтез в тъканите на растенията, които блокират производството на важния за изграждането на клетъчната стена на патогените полизахарид хитин. Растенията могат да синтезират и инхибитори на АТФ-азите в клетъчната стена на патогените, с метало-протеинова природа, чрез които блокират енергийния им синтез.

Антиинсектният ефект също се дължи на синтез на специфични инхибитори като тези на хитиновия синтез и на стомашните ензими - протеази, чрез които насекомите преработват растителната храна. Действието на първите напомня принципа на действие на активното вещество на Би-58 - диметоат. Блокира се синтеза на хитин и се прекратява развитието на насекомите и най-вече на ларвите. Втората група инхибитори блокират преработката на поетата растителна храна и храносмилателната система на насекомите. Растенията притежават хиляди гени за противодействие на опасности от всякакъв характер, които до голяма степен не могат да бъдат задействани ефективно поради недостиг на енергия или конкуренция за общи метаболити.

Чрез стимулиране на енергетиката на клетката листни торове Акрамет позволяват едновременното включване на всички защитни системи и ефективната им работа в продължение на 25-30 дни. Тези системи работят в постоянен режим на готовност и реагират мигновено при първите сигнали за нападение от патогени,  насекомни вредители или растения паразити - Кускута и Синя китка. Именно в това е разликата между обикновените растения и третираните с Акрамет Ултра - мигновената реакция и убиване на нападателя още преди да е проникнал в тъканите и клетките на растението. Забавените реакции на нетретираните растения позволяват на патогените да преодолеят защитата и да овладеят клетките.

Друга особеност в действието на Акрамет Ултра е, че имуностимулацията и предпазното действие имат приоритет пред стимулиращото действие. С други думи съставките на продукта първо се включват в системите за естествена растителна защита и едва след това се стига до стимулация на растежа и развитието. Това отново определя важността на превантивната растителна защита. Пръскане за предотвратяване на заразяване, а не лечение на вече настъпило заболяване. Всяко заразяване на растенията с патоген води до намаляване на добивния потенциал.

Много важна особеност на имунната растителна защита е, че тя има както предпазно, така и лечебно действие, което нерядко е съпоставимо с това на химичните фунгициди. При наличие на нападение от патогени се задейства така наречената Реакция на свръх чувствителност. Включва  се механизъм на изключване на притока на метаболити към заразените тъкани и клетки и те загиват в рамките на 24-48 часа. Това прилича на пригор и може да се получи през първите 24 часа след третиране с Акрамет Ултра. Затова с Ултра се започва от самото начало на вегетацията.
 
Отлична разтворимост. Не образува неразтворими утайки.
Съвместим и смесим с пестициди, освен в следните случаи:

Инсектициди: Съвместим със синтетични пиретроиди – циперметрин и производните му. При смесване с  тиаметоксам (Актара 25 ВГ); ацетамиприд (Моспилан, Снейк 20 СП) да не се добавят други средства за РЗ.

Фунгициди: Напълно съвместим. Синергичен ефект към фунгициди. При смесване и превантивна защита може дозата им да се намали до 50%. При заболели растения да се ползва 70% от пълната доза на фунгицида. Смесим с медни препарати с изключение на  Бордолезов разтвор.

Внимание! Спазвайте схемите за съвместимост между пестициди и листни торове. При липса на информация за съвместимост и смесимост, задължително направете тестове преди употреба, върху част от растение или цяло растение. Резултата се проявява до 48 часа.
 

Акрамет Ултра при лозя

Имуномодулаторът Акрамет Ултра позволява да се съкрати драстично нуждата от растителна защита при лозята - до 50%. Започва се с появата на първите листа, като концентрацията е много ниска за да се избегнат пригори по нежните в началото листа. Дозата е 0,25 % от кристалната форма и 0,5% от течната. След 2 седмици се извършва второ третиране с дози 0,5 % кристал или 1% течен вариант на Ултра. До цъфтежа Ултра е способна да предпази напълно растенията и да им осигури интензивно развитите. Преди цъфтежа към Ултра се включва фунгицида Сигнум на БАСФ в доза 60 г/дка, а за Ултра 1% кристал или 2% течен вариант. Взаимодействието и синергизма между продуктите осигурява превенция срещу всички заболявания при лозата за около 30-40 дни. По препоръка на производителя със Сигнум са възможни 2- 3 третирания, поради по-голямата вероятност за резистентност към стробилуриновата съставка. В комбинация с имуномодулатор като Ултра тази вероятност намалява значително и може да се приложат 4 пръскания - достатъчни до прибиране на реколтата. Последното трябва да е около 20 дни преди зреене на гроздето. След обирането на реколтата може да се продължи само с Акрамет Ултра. Опита ни показва отлична превенция срещу всички икономически важни заболявания при лозата. Добре е схемата да бъде изпитана, поради възможни сортови особености. Проверена е при безсеменни сортове - Султанина, Афродита; десертни - Болгар, Хамбургски мискет, Плевенски мискет; Винени - Мерло, Памид.
Напомняме, че началото на зреене на гроздето е свързано с намален имунитет и устойчивост на растенията и повишаване на заболеваемостта. Акрамет Ултра може да бъде вписан във всяка схема за растителна защита при лоза поради съвместимостта си с инсектициди от всички групи, медни и други фунгициди прилагани в лозарството. Не препоръчваме смесване единствено с Ридомил Голд при алкални почви с рН над 7,5. Постига се драстично намаляване на необходимостта от третиране с фунгициди, като при по спокойна от заболявания обстановка може да се прилага комбинация от Акрамет Ултра и контактен меден препарат. Напомняме, че за устойчивостта на лозата към заболявания важно значение има пълноценното минерално хранене и оптималната киселинност на почвата - рН 6-7. Пътят към рентабилното и качествено производство винаги започва с почвен анализ и баланс на почвата, продължава с доброто хранене и доброто здраве на растенията и завършва със завидна и заслужена реколта.

Акрамет Ултра при краставици, дини, пъпеши и тикви

Посочените култури страдат от коренови заболявания, които нанасят значителни щети на производството. Това е на първо място Фузарийното кореново гниене и Септорийното. Причините за появата и развитието на те зи заболявания е състоянието на почвения хранителен баланс и структура, както и превеса на патогенната над симбионтната полезна микрофлора. Скъсеният сеитбооборот, неглижирането на почвения баланс на елементите и злоупотребата с РЗ препарати, особено фунгициди, водят до негативна промяна в храненето на растенията, структурата на почвата и превес на патогенната микрофлора. Крайният резултат е висока заболеваемост на растенията, високи разходи за РЗ препарати, ниски добиви и качество на продукцията. Тези проблеми се задълбочават с всяка изминала година ако не се вземат мерки навреме. Поради физиологичното сходство на групата култури, при тях се работи с обща технология с имуномодулатора Акрамет Ултра.
Прилагат се поливки през системата за капково напояване и вегетационни пръскания през 14 дни при превенция и рутинно подхранване и през 7 дни при проблеми с коренови заболявания. Започва се с 1%-ен разтвор за вегетационно пръскане и 1 л Акрамет Ултра на 100 л вода. Разтвора се подава през системата и се промива с вода. Следващата доза е 1,5% по същата схема. Правилото е: С каквато концентрация се пръска вегетационно, такава се подава през системата за напояване и торене. Това е схемата за превенция и лечение.
При проблем с фузарийно кореново гниене причината винаги е в почвата. Затова се пристъпва към корекции и лечение на самата почва. Извършват се пълни почвени анализи, на базата на които се прави почвен баланс – внасят се дефицитните хранителни елементи до нивата на референтните стойности за групата култури. Елементите се внасят във вид на разтвори, чрез пръскане на почвата и инкорпориране. Успоредно с тези мерки се измества патогенната микрофлора чрез внасяне на микроорганизми-симбионти от род Trihoderma. При алкални и силно алкални почви лечението им продължава поне 2 години, като през това време се набляга на схемата с имуномодулатора Акрамет Ултра.
Извън превенцията и лечението на заболявания, Акрамет Ултра спомага за интензивно и балансирано развитие на растенията, обилен цъфтеж и плододаване и високо качество на плода. В крайна сметка стигаме до значително по-висока рентабилност от тази при конвенционалната растителна защита. На практика Акрамет Ултра е съвместим с всички фунгициди, без Бордолезов разтвор, както и с инсектицидите. Препоръчително е да се работи със съвременни активни вещества, към които патогените нямат резистентност. Съчетанието на фунгицид с имуномодулация води до много по-силен фунгициден ефект и почти невъзможна резистентност поради много бързата реакция на растителния имунитет и атаката върху ключови метаболитни пътища, а не върху отделни ензими.
Имуномодулацията има не само антиинсектен ефект, но и репелентен. Насекомите много добре разпознават силния имунитет и го избягват. Това се отнася не само за гризещите, но най-вече за смучещите, които са най-честите вектори на вируси.
Накратко: Започваме с имуномодулация и Акрамет Ултра, успоредно с това чрез почвен анализ осигуряваме хранителен баланс и изместваме патогените.
Успехът в растениевъдството се базира на Триединството: Растителен имунитет-Почвен хранителен баланс- Почвена микрофлора. Ако единият от тези стълбове поддаде, конструкцията рухва.

Свързани съвети

Акрамет Ултра – новия помощник в борбата с къдравостта по прасковата
АКТУАЛНО
Акрамет Ултра – новия помощник в борбата с къдравостта по прасковата
Акрамет Ултра е най-новата разработка на Научно-изследователски и технологичен център по земеделие Плантис. Той е типичен ЕС тор съставен само от хранителни елементи, с акцент върху микроелементите участващи активно в растителния имунитет и общата устойчивост на растенията към гъбни заболявания.
Детайли
Вграждането на репелентен ефект в листния тор Акрамет Ултра показа отлични резултати
АКТУАЛНО
Вграждането на репелентен ефект в листния тор Акрамет Ултра показа отлични резултати
Направлението за създаване на многофункционални листни торове в НИТЦЗ Плантис, за всички сфери на земеделието, постигна още един важен успех. Беше вграден репелентен ефект срещу част от насекомните вредители по земеделските култури в новия листен тор Акрамет Ултра.
Детайли
Нашата общност