Контакти Запитване

Есен 2023

Лятото си отива и на дневен ред идва подготовката на есенната кампания за 2023 г. Идващата земеделска година няма да е лесна, дори може да изисква много повече мисъл и трезва преценка за мероприятията и инвестициите. Добивите са редовната цел, но основната цел и на нашия център ще бъде рентабилността. Налага се да се преценява мястото на вложение на всеки лев и всяка стотинка. Не можем да спестим от храната на растенията, но можем да я оптимизираме. Не можем да спестим от здравето на растенията, но можем да им помогнем да се справят много по-ефективно с биотичните и абиотични фактори. Правим го от години, готови сме да го направим и през тази година. Имуномодулаторите Акрамет са най-добрия начина за оптимизация и намаляване на разходите чрез няколко добре работещи механизма:
1. Подобряване на минералното хранене и ефективното усвояване на торовете и хранителните запаси в почвата.
2. Засилване и ускоряване на симбионтните процеси между растенията и почвената микрофлора, особено важно в безорните технологии.
3. Силният синергизъм между имуномодулатора Акрамет и Препаратите за растителна защита. Акрамет Класик има силно изявена синергия (засилване на действието) на хербициди, фунгициди и инсектициди. Синергизмът е толкова силен, че позволява постигането на един и същ ефект с 30% по-ниски дози на ПРЗ, особено валидно при хербицидите.
4. Имуномодулация - въздействие върху растителния имунитет и постигане на тотален имунен отговор имащ не само предпазно, но и лечебно действие върху основните заболявания при пшеница и ечемик. В областта на растителните имунотехнологии работим от 18 години при широк спектър от почвено-климатични особености. Завършихме изследванията за приложение на Акрамет Класик при биологичните производства на пшеница, като резултатите са много добри. Тук цялата растителна защита се поема от имуномодулатора, включително борбата с плевелите.
Предлагаме на земеделците, които проявяват интерес към нашите технологии и продукти и за пръв път ще работят с нас, пакет от услуга и продукти - Пакет- ЕСЕННА ГРИЖА :
1. Безплатен анализ до 10 почвени проби на рН. Целта на анализа е да се определи кои видове торове - азотни или смесени, са подходящи за употреба на съответните почви, за да се намалят до възможния минимум загубите на активно вещество. Това е началото, което ще даде ефективност на най-скъпата част от производствените разходи - торовете.
2. Есенен пакет от имуномодулатора Акрамет:
Акрамет Семмакс за предсеитбено третиране на семена - 7,50 лв/литър без ДДС.
Доза 3-4 литра на тон семена. При препоръчана посевна норма до 25 кг/дка (450-500 семена на кв метър) - цена 0,56-0,75 лв/дка без ДДС.
Акрамет Класик
Вариант Кристал - цена 7,50 лв/кг без ДДС, доза 250-300 г/дка. Цена - 1,88-2,25 лв/дка без ДДС.
Вариант Течен - цена 5,50 лв/ литър без ДДС, доза 400-500 мл/дка. Цена - 2,20-2,75 лв/дка без ДДС.
Редовните ни клиенти, които нямат все още извършен пълен почвен анализ, също могат да се възползват от анализа на рН.
Продължаваме да набираме клиенти практикуващи безорни технологии. При тези технологии отбелязваме значителни успехи и те представляват повишен интерес в нашата дейност.
Имайте в предвид, че най-добри резултати при пшеница, ечемик и рапица има по площите където се прилага пакета Есенна грижа - стимулиране на семената и вегетационно третиране във фаза 2-3 лист или братене и 4-6-ти лист при рапицата. Използвайте синергичния ефект на Акрамет Класик към инсектицидите при борбата с житните мухи и листните въшки. Особен акцент ще поставим на борбата с листните въшки и цикадите като вектори на вирусните заболявания - пръскания през късна есен и ранна пролет. Използвайте и имуномодулиращия ефект на продукта за борба с основните болести на есенния период.
Постоянната връзка между нас и нашите клиенти е условието на което много държим. Допълнителните услуги - пълните почвени анализи и препоръките към тях, доброто микроскопско оборудване на нашата фитопатология, дават много допълнителни възможности за ефективно сътрудничество и високи производствени резултати.
Да си пожелаем една по-благосклонна, благодатна и успешна земеделска година!
Класик
Есен 2023
Фермери прилагат програма Сингъл на Акрамет за зърнопроизводство без фунгициди и инсектициди
Програмата Сингъл на Акрамет се прилага с голям успех. Тя представлява технология за производство с напълно премахване на фунгицидите и инсектицидите и намалена употреба на хербицид с 30%.
Детайли
Енчо Енчев -производител на пъпеши
Есен 2023
Акрамет: успешната технология при пъпеши
Енчо Енчев от Шабла се занимава със земеделие над 10 години. А през последните 6-7 години набляга на производството на пъпеши в своето стопанство. Споделя положителния си опит от прилагането на имунотехнологията Акрамет в производството на пъпеши.

 
Детайли
Есен 2023
10 години Научно-изследователски и технологичен център по земеделие Плантис – гр.Разград
През октомври се навършиха 10 години от създаването на Научно-изследователски и технологичен център по земеделие „Плантис” – гр. Разград. Създаден с много амбиция за развитие в помощ на земеделието и с изцяло частни капитали, центъра отчита първото си десетилетие като много успешно, през което време се утвърди като генератор на научна информация, на нови технологии и продукти, които дават своя съществен принос в успехите на земеделието.
Детайли
Есен 2023
Всички хербициди заедно и на половин доза при Експрес-толерантните хибриди на Пионер
Наблюденията и резултатите от добива показват, че посевите не изпитват явен хербициден стрес поради смесване на два хербицида в посочените дози. Те показват още, че дори в намалени на 50% дози контрола върху плевелите е пълен и достатъчен. Не са регистрирани заболявания по растенията в третираните участъци.
Детайли
Есен 2023
НИТЦЗ "Плантис" ЕООД стартира тръжна процедура за доставка на оборудане във връзка с изпълнението на проект по ОП Конкурентоспособност.
Документи за провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител по Договор за безвъзмездна финансова помощ с Идентификационен номер на договора: BG16RFOP002-2.001-1049-C01 НИТЦЗ "Плантис" ЕООД стартира тръжна процедура за доставка на оборудане във връзка с изпълнението на проект по ОП Конкурентоспособност. Предмет на тръжната процедура е "Доставка на оборудване за нуждите на НИТЦЗ Плантис ЕООД, с пет обособени позиции”:
Детайли
Вграждането на репелентен ефект в листния тор Акрамет Ултра показа отлични резултати
Есен 2023
Вграждането на репелентен ефект в листния тор Акрамет Ултра показа отлични резултати
Направлението за създаване на многофункционални листни торове в НИТЦЗ Плантис, за всички сфери на земеделието, постигна още един важен успех. Беше вграден репелентен ефект срещу част от насекомните вредители по земеделските култури в новия листен тор Акрамет Ултра.
Детайли
Акрамет Ултра – новия помощник в борбата с къдравостта по прасковата
Есен 2023
Акрамет Ултра – новия помощник в борбата с къдравостта по прасковата
Акрамет Ултра е най-новата разработка на Научно-изследователски и технологичен център по земеделие Плантис. Той е типичен ЕС тор съставен само от хранителни елементи, с акцент върху микроелементите участващи активно в растителния имунитет и общата устойчивост на растенията към гъбни заболявания.
Детайли
Есен 2023
Растителният имунитет-същност и възможности. Имуномодулаторите Акрамет. Част Втора
За незапознатите с растителния имунитет и имуномодулаторите антипатогенния и антиинсектен ефект на Акрамет предизвиква съмнение – лъжа, търговски трик и прочее. Едновременното проявление на такъв широк спектър от ефекти, че и с лечебно действие задължително провокира недоверие. В действителност те не са ефекти на Акрамет, а на самия растителен имунитет, тъй като сам по себе си Акрамет не може да убие нищо. Той индуцира имунитета и създава условия за проявление на всички възможности заложени в генетиката на имунната система на растенията. Акрамет е имуномодулатор – фактор променящ нивото на активност на имунната система и създаващ условия за реализация на тотален имунен отговор срещу нападения от всякакъв характер. Механизми заложени в генома на самите растения.
Детайли
Растителният имунитет - същност и възможности
Есен 2023
Растителният имунитет – същност и възможности. Част Първа
Разработването на продукти и технологии на базата на естествения растителен имунитет е приоритет и в основата на дейността на Научно-изследователски и технологичен център Плантис – гр. Разград още от неговото създаване. Имунотехнологиите се оформят постепенно като необходим и задължителен фактор за ефективната и рентабилна растителна защита с широкообхватното си въздействие и синергизъм с конвенционалната химична защита.
Детайли
Нашата общност