Контакти Запитване

Актуално

Енчо Енчев -производител на пъпеши
Актуално
Акрамет: успешната технология при пъпеши
Енчо Енчев от Шабла се занимава със земеделие над 10 години. А през последните 6-7 години набляга на производството на пъпеши в своето стопанство. Споделя положителния си опит от прилагането на имунотехнологията Акрамет в производството на пъпеши.

 
Детайли
Актуално
Листни торове Акрамет през есента на 2018г.
За сеитбената кампания през есента на 2018 г НИТЦЗ Плантис ще предложи на своите клиенти-зърнопроизводители своя нов продукт за предсеитбена обработка на семена Акрамет Семмакс, както и нова, подобрена и концентрирана форма на добре познатия Акрамет Класик, предназначен за есенно вегетационно третиране на пшеница, ечемик и рапица.
Детайли
Актуално
10 години Научно-изследователски и технологичен център по земеделие Плантис – гр.Разград
През октомври се навършиха 10 години от създаването на Научно-изследователски и технологичен център по земеделие „Плантис” – гр. Разград. Създаден с много амбиция за развитие в помощ на земеделието и с изцяло частни капитали, центъра отчита първото си десетилетие като много успешно, през което време се утвърди като генератор на научна информация, на нови технологии и продукти, които дават своя съществен принос в успехите на земеделието.
Детайли
Актуално
Многофункционални листни торове Акрамет през земеделската 2017 - 2018 година
През последните няколко години акцента в развитието на листни торове Акрамет беше свързан с растителния имунитет - засилване на фунгицидния и инсектицидния ефект, както и способността им да атакуват един от големите проблеми на растениевъдството – бактериозите, особено важно качество за зеленчукопроизводството, овощарството и лозарството.
Детайли
Актуално
Всички хербициди заедно и на половин доза при Експрес-толерантните хибриди на Пионер
Наблюденията и резултатите от добива показват, че посевите не изпитват явен хербициден стрес поради смесване на два хербицида в посочените дози. Те показват още, че дори в намалени на 50% дози контрола върху плевелите е пълен и достатъчен. Не са регистрирани заболявания по растенията в третираните участъци.
Детайли
Актуално
НИТЦЗ "Плантис" ЕООД стартира тръжна процедура за доставка на оборудане във връзка с изпълнението на проект по ОП Конкурентоспособност.
Документи за провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител по Договор за безвъзмездна финансова помощ с Идентификационен номер на договора: BG16RFOP002-2.001-1049-C01 НИТЦЗ "Плантис" ЕООД стартира тръжна процедура за доставка на оборудане във връзка с изпълнението на проект по ОП Конкурентоспособност. Предмет на тръжната процедура е "Доставка на оборудване за нуждите на НИТЦЗ Плантис ЕООД, с пет обособени позиции”:
Детайли
Вграждането на репелентен ефект в листния тор Акрамет Ултра показа отлични резултати
Актуално
Вграждането на репелентен ефект в листния тор Акрамет Ултра показа отлични резултати
Направлението за създаване на многофункционални листни торове в НИТЦЗ Плантис, за всички сфери на земеделието, постигна още един важен успех. Беше вграден репелентен ефект срещу част от насекомните вредители по земеделските култури в новия листен тор Акрамет Ултра.
Детайли
Акрамет Ултра – новия помощник в борбата с къдравостта по прасковата
Актуално
Акрамет Ултра – новия помощник в борбата с къдравостта по прасковата
Акрамет Ултра е най-новата разработка на Научно-изследователски и технологичен център по земеделие Плантис. Той е типичен ЕС тор съставен само от хранителни елементи, с акцент върху микроелементите участващи активно в растителния имунитет и общата устойчивост на растенията към гъбни заболявания.
Детайли
Нашата общност