Контакти Запитване

АКТУАЛНО

Вграждането на репелентен ефект в листния тор Акрамет Ултра показа отлични резултати
03.05.2016 г.

Вграждането на репелентен ефект в листния тор Акрамет Ултра показа отлични резултати

Направлението за създаване на многофункционални листни торове в НИТЦЗ Плантис, за всички сфери на земеделието, постигна още един важен успех. Беше вграден репелентен ефект срещу част от насекомните вредители по земеделските култури в новия листен тор Акрамет Ултра. Засега е установен силен и недвусмислен ефект при зелената листна въшка и колорадския бръмбар. Първите изпитания са проведени при силно нападнати от зелена листна въшка сливови дървета, с висока плътност на вредителя.

Колония от зелена листна въшка преди третиране

Третирането е извършено с 1,5%-ен разтвор на Акрамет Ултра, като е третирана само част от избрано дърво, с висока плътност на вредителя по връхните млади листа. Третирането е извършено в 18 часа, а състоянието на колониите листни въшки е проверено на следващия ден в 9 часа.

Разреждане на колония 15 часа след третиране

Налице е видима паника сред колониите листни въшки и активна миграция към основата на леторастите. По-старите листа са непригодни за хранене и не се предпочитат, поради което миграцията е и в двете посоки. Налице е значително намаляване на числеността на колониите. 24 часа след третирането се забелязват множество измрели листни въшки и единици все още живи. 48 часа след третирането не се наблюдават живи екземпляри, нито вторично мигрирали към третираните участъци от леторастите.

​​​​​​​5 дни след третиране

Състоянието е същото 5 дни след третирането въпреки множеството активни, незасегнати колонии по околните леторасли. Акрамет Ултра не съдържа нито едно вещество с инсектициден ефект, а само макроелементи, микроелементи – традиционно използвани в листните торове и уникални микроелементи, прилагани в листните торове Акрамет. Поради това говорим именно за репелентен ефект, а не за инсектициден ефект, тъй като смъртта на колониите от листни въшки се дължи на неспособността на индивидите да напуснат бързо третираните участъци и да се насочат към пригодни за храна части от дървото. Променя се хранителната стойност на соковете на сливовите леторасли до степен листните въшки да не могат да ги консумират и смъртта им настъпва от глад, а не поради действието на химичен агент. Тази промяна е трайна и е свързана с метаболизма, тъй като предпазния ефект е повече от 20 дни. Повторенията на третиранията твърдо показват еднопосочен резултат, което прави репелентния ефект на Акрамет Ултра към зелената листна въшка напълно сигурен. Изследванията продължават активно, като другия обект на проследяване е колорадския бръмбар. Клиенти на НИТЦЗ Плантис съобщават за активно напускане на растенията от колорадския бръмбар след третиране с Акрамет Ултра и отсъствието им впоследствие. Репелентен ефект ще притежава и класическия Акрамет предназначен за зърнените култури.

Набираме производители на плодове и зеленчуци за продължаване на изпитанията.

Нашата общност