Контакти Запитване

АКТУАЛНО

07.03.2017 г.

Всички хербициди заедно и на половин доза при Експрес-толерантните хибриди на Пионер

Налице са първите няколко резултата за съвместимост между листни торове Акрамет с хербицида против широколистни плевели Експрес и хербициди против житни плевели на база квазилофоп-п-етил (Пантера, Тайгър платинум, Тарга супер, Торнадо). Опитите са проведени при сорта на Пионер PR64LE25 върху площи от 200-1000 дка. Дозата на Акрамет е 300-400 г/дка, на хербицида Експрес 2 г/дка вместо 4 г/дка, а на хербицида против житни плевели 100-120 мл/дка вместо 200 мл/дка. Фазата на третиране е 3-5-та двойка листа. Добивите се движат от 360 до 440 кг/дка при торене с моноамониев фосфат или NPK - 20-25 кг/дка предсеитбено и азот само в два от случаите по 8-10 кг при сеитбата. Наблюденията и резултатите от добива показват, че посевите не изпитват явен хербициден стрес поради смесване на два хербицида в посочените дози. Те показват още, че дори в намалени на 50% дози контрола върху плевелите е пълен и достатъчен. Не са регистрирани заболявания по растенията в третираните участъци. На базата на резултатите можем да препоръчаме използването на технологията Акрамет при слънчогледовите Експрес-толерантни хибриди на Пионер.
Нашата общност