Контакти Запитване

Агросъвети

Есен 2021- торене
10.09.2021 г.

Есен 2021 - какво препоръчвамеЗапочва поредната земеделска година със своите неизвестни и надеждите за предстоящи успехи. агро новини

Какви са препоръките на НИТЦЗ Плантис към нашите клиенти за предстоящия есенен сезон?

Преди всичко тези, които все още нямат направени почвени анализи е добре да побързат за да могат да съобразят количеството и вида на торовете с почвените характеристики. Особено значение за това има стойността на рН като при крайностите под 5,5 и над 7,5 правилата за торене и видовете торове съществено се различават. При рН под 5,5 макроелементите: азот, фосфор, калий, вторични елементи като сяра, магнезий за със затруднено усвояване и елемента, който отключва нормалното приемане на много важните хранителни елементи е калция.

Следователно торенето при тези стойности на рН трябва да е съпроводено с едновременно внасяне на калциев тор.

В противен случай загубите на активно вещество са значителни, а ефективността на торенето ниска. Трябва да се подбере и вида на калция в тези калциеви торове в предвид продължителността на периода до преминаването им в усвоима форма. Ако калция е под формата на сатурачна вар има къс период и бърза усвоимост, ако под формата на карбонат или мергел, този период е между 3 и 6 месеца, което налага внасянето му да става при есенната оран за пролетниците. Калциево-амониевата селитра при есенниците ще е ефективна само ако калция е под формата на сатурачна вар.

Това са подробности, които са важни и трябва да се имат в пред вид. Другият особено важен елемент, на който трябва да се обръща внимание при кисели почви е молибдена. Той участва в ензимите отговорни за усвояване на нитратния азот и на сулфатната сяра, а следователно и в протеиновия синтез. Дефицита му или физиологичния блокаж пряко се отразяват на интензивността на развитието, на устойчивостта към заболявания, на братенето и развитието на кореновата система.

Другата крайност - алкалните почви също си имат своите трудни страни и капани, които трябва да знаем предварително и да вземем мерки за преодоляването им. При тях основния проблем са физиологичните блокажи на ключови микроелементи като: желязо, манган, мед, цинк, бор, както и фосфор и калий при стойности на рН над 8, породени от големия излишък на калций и в някои случаи на магнезий. При този тип почви основния проблем е дефицита на отрицателни йони, с които е свързан йонообмена в кореновата среда и поглъщането на металните положителни йони от почвата. Алкалните почви са по-трудни и по-скъпи за балансиране, но и при тях решенията могат да бъдат достатъчно ефективни. Основното е внасяне на сулфати и най-вече на хлориди под формата на калиев хлорид и вегетационно третиране с хелатни форми на проблемните микроелементи.

Почвените анализи показват и една друга неблагоприятна тенденция през последните години, даваща отражение върху крайните резултати в зърнопроизводството. Всички зърнени култури имат предпочитание към няколко микроелемента, които се извличат интензивно от почвите: мед, цинк, манган. Тези елементи участват в процеси, които касаят началното развитие - поникване, развитие на кореновата система и братене. Ниското им ниво води до забавяне и отслабване на тези така важни условия за формиране на висок добивен потенциал и реализира загуби далеч преди жътва. Освен това тези няколко елемента имат ключова роля за озърняването на класа и изхранването на зърното след цъфтежа.

За това е важно навреме да се извършат анализите и баланса на елементите в почвата. Това определя и цялостната рентабилност на производството. Балансираните почви са хранителна среда за здрави растения, което освен добиви и качество означава и по-малко разходи за растителна защита.

Както и преди, отново препоръчваме на есенниците да не се подават високи дози азотни торове, а само азота съдържащ се в комбинираните торове, като се избягва внасянето и на сяра. Целта на тази препоръка е да се избегне прерастването при топла и влажна есен. Първият азот може да се подаде в края на октомври във вид на амониева селитра - 3-4 кг в активно вещество в нитратно уязвимите зони, като той ще бъде достъпен след около 15-20 дни. Извън тях това може да се направи през ноември-декември. Целта е да се подпомогне братенето и да се преодолее дефицита в участъците с интензивно гниеща растителна маса. Растенията трябва непрекъснато да разполагат до основното торене със защитна доза азот от 3-4 кг/дка в АВ.

Сроковете на сеитба отново препоръчваме да са след 10 октомври, но не по-късно от края на октомври, при положение, че се приложи предсеитбено стимулиране на семената с Акрамет Семмакс и есенно вегетационно третиране с Акрамет Класик или Хранителна добавка за пшеница от хелатирани микроелементи. Ако не се приложи стимулация отнемането на един месец от вегетацията на есенниците ще се отрази на крайните резултати.

Защо препоръчваме точно нашия Семмакс?

1. Защото включва точно елементите участващи в процесите на покълване, реализиране на кълняемата енергия и ранната устойчивост към заболявания. Няколко години работихме над това.
2. Защото създава такава кълняема енергия, че позволява на растенията да поникнат и да се развият нормално при неравномерна или дълбока сеитба от 6-7 см в глинести почви.
3. Защото съдържа набор от прилепители и подобрители на разтвора, които правят обеззаразяването с фунгицида високо ефективно и сигурно. Съвместим е с всички фунгициди за обеззаразяване на семена и е лесен за работа.
4. Максимална ефективност на добра цена.

Стимулирането на семената със Семмакс е най-добрия начин да преодолеете ниската братимост поради почвени дефицити или да наваксате загубено време за вегетация. Резултатите от 2020 и 2021 г недвусмислено показват, че развитата коренова система и възел на братене са основния фактор за бързо възстановяване на растенията след измръзване. Силните растения се възстановяват напълно и добивите от тях не се отличават от тези на непострадали посеви, стига да разполагат с тази защитна доза азот от 3-4 кг в АВ.

Отлагането на есенната сеитба за по-късно има още едно предимство намаления натиск от пшенични мухи с падането на температурите и с това по-ниските щети. След формирането на 2-ри лист може да се приложи, заедно с инсектицида, Акрамет Класик, който като имунотехнология има антиинсектно действие и значително подпомага и удължава действието на използвания инсектицид - доза 250 г/дка от формулация кристал или 500 мл/дка от формулация суспензия. Препоръчваме такова третиране във фаза начало на 2-ри лист, независимо дали има визуален летеж на мухи или не.
През 2021 г бяха изпитани при производствени условия Хранителни добавки за пшеница, слънчоглед и царевица, състоящи се от ключови микроелементи, изцяло в хелатна форма (включително бора), необходими за развитие на културата през определени фази важни за формиране на добива. Резултатите показват над 100 кг повишение на добивите.

При пшеницата първото третиране е в началото на фаза братене и има особено важно значение за формиране на кореновата система, възела на братене и броя равностойни братя. Второто третиране е около цъфтеж и пряко влияе върху формиране на зърното и наливането му. При слънчогледа и царевицата третирането е след бутон и изметляване.

Есен 2021 отново стартира с пакета "Есенна грижа", в който цените на продуктите са с 25% намаление, но този път освен Акрамет Семмакс и Акрамет Класик Кристал са включени новите продукти Акрамет Класик Суспензия и Хранителна добавка за пшеница и такава за рапица. Въпреки значителното повишаване на цените на торовете ще предложим отново добри цени за доказали се и ефективни продукти.

Виж раздел Оферти.

Нашата общност