Контакти Запитване

Агросъвети

Люцерна нива
01.06.2020 г.

Имунотехнологията Акрамет Ултра при люцерна - висок добив на биомаса, съчетан с превенция от Кускута

Люцерната е важна фуражна култура заемаща значителни площи в нашето земеделие. Много земеделци разчитат на нея не само за собственото си животновъдство, но и като стока, която реализират на пазара. Един от най-големите успехи на нашия листен тор и имунотехнология Акрамет Ултра е свързан с люцерната - значителен прираст на добива на биомаса достигащ 30%, въздействие върху насекомните вредители по люцерната и най-вече на най-големия й неприятел - паразитното растение Кускута или Кукувича прежда. Чрез растителния имунитет Акрамет Ултра предизвиква отхвърляне на паразита, блокиране на връзката му с растението и неговото загиване.

Акрамет Ултра съдържа всички необходими за люцерната хранителни елементи, включително особено важните за азотфиксацията ултрамикроелементи като: кобалт, хром, селен и др. Третиранията започват веднага след началото на вегетацията при височина на прираста около 10 см с доза от 300 г/дка при кристалния вариант и 600 мл/дка при течния вариант на Ултра. Пръска се след всеки откос отново при височина на прираста от 10 см. Продукта е напълно безвреден за хора, животни и пчели, което премахва всякакви рискове за тяхното здраве. Обогатява растителната биомаса с много ценни микроелементи важни и за доброто развитие на животните. Замества успешно опасните вещества използвани за борба с Кускутата. Ултра влияе много положително върху качеството на семената от люцерна като освен пръскането в ранна фаза се прави още едно пръскане преди цъфтеж с 350 г/дка кристален или 700 мл/дка течен Акрамет Ултра.

Как да направите силен и рентабилен люцернов посев от самото начало?

Най правилната стъпка е почвен анализ преди да засеете семето. Той ще покаже ясно какви са проблемите и какво трябва да се направи за да имате почва подходяща за културата. Освен запасяващото торене, което задължително се прави преди сеитбата може да се наложи да внесете ключови за развитието на люцерната хранителни елементи. Това става лесно по схема и препоръки, които ще получите заедно с анализа.

След засяването и поникването трябва да се ускори процеса на вкореняване, което е от особено значение за формиране на добър и рентабилен посев. Затова при височина на прираста от 10 см се влиза за първо пръскане с Акрамет Ултра - 200 г/дка кристален или 400 мл/дка течен вариант.

До 10 дни след първото пръскане се извършва второ пръскане съответно с 300 г/дка или 600 мл. 14 дни след второто пръскане се провежда трето пръскане със същите дози. Целта е ускорено изграждане на кореновата система и гъстота в период на оптимална влага, каквато е обикновено през пролетта. Силното начало, добри резултати всяка година.

Нашата общност