Контакти Запитване

Култури

Картофи

Картофи

 

Картофите са едни от най-ценните хранителни продукти.Средните добиви при производство на картофи у нас са от 900 до 1200 кг от декар, които са далеч от потенциалните възможности на сортовете.


Сортове картофи:

 • първа ранна група - 65-75 дни
 • втора ранна група - 75-85 дни
 • средноранна група - 101-110 дни
 • полукъсна група - 111-120 дни
 • късна група - над 140 дни 

Български сортове

 • Ирина
 • Калина
 • Бор
 • Зора
 • Надежда
 • Орфей
 • Перун
 • Рожен

Холандски сортове:

 • Ранни сортове: „Агата” и „Ривиера”. „Ариеле”, „Импала”, „Трезор” и „Артемис”
 • „Агрия” и „Санте”
 • Средно-ранните и високо добивни сортове: „Арнова”, „Пикасо”, „Аринда”, „Маделин” и „Матадор”.

Ефективно торене на картофи:

Основните елементи необходими за нормалното развитие на картофите са азот, фосфор, калий, калций, магнезий и микроелементите желязо, бор, сяра, манган и цинк. За формиране на високи добиви са необходими високи количества хранителни вещества. 

Препоръки за торене на картофи при средна запасеност на почвите в кг/дка

 

Група

Очакван добив, т/дка

N

P2O

K2O

MgO

Ранни

1.5-2

10-14

8-10

12-16

2

Средноранни

1.8-2.2

14-16

10-12

16-18

2.5

Късни

2.5-3

14-16

10-12

16-20

3

Нашата общност