Контакти Запитване

Актуално

02.01.2018 г.

Листни торове Акрамет през есента на 2018г.

За сеитбената кампания през есента на 2018 г НИТЦЗ Плантис ще предложи на своите клиенти-зърнопроизводители своя нов продукт за предсеитбена обработка на семена Акрамет Семмакс, както и нова, подобрена и концентрирана форма на добре познатия Акрамет Класик, предназначен за есенно вегетационно третиране на пшеница, ечемик и рапица. Семмакс съдържа комплекс от хранителни елементи, физиологично-активни вещества, прилепител, омокрител и филмообразувател. Семмакс е разработен на базата на изследвания на количеството и състава на натрупваните в семето хранителни елементи, необходими за покълването и развитието на растението в началните етапи. Той също е част от имунотехнологиите на Плантис, чрез които се използват и стимулират естествените възможности на растителния имунитет да противодейства на гъбни и бактериални заболявания. Състъвът е съобразен и с тенденцията за изчерпване на някои ключови микроелементи в продуктивния слой на българските почви. На базата на съществуващи почвени анализи може да съобразим състава с индивидуалните проблеми в минералното хранене на посевите в определен район или земеделско стопанство. Целите които се постигат с продукта са: оптимизация на обеззаразяването чрез действието на прилепител-омокрител , засилване на обеззаразяващия ефект на фунгицида чрез синергичния ефект на Семмакс и контактните фунгицидни свойства на самия продукт, добавяне на необходимите хранителни елементи за висока кълняема енергия, дружно поникване, висока физиологична активност в началните етапи на развитие и отлично общо състояние на посева, което води до пълноценно вкореняване и братене. Семмакс е течен, дозата е 3-4 литра на тон семена, а количеството вода за третиране е 20-30 литра на тон. Скромен финансов разход с летящ старт за посевите.

Все повече земеделци се доверяват на нашата технология при пшеница, включваща есенно вегетационно третиране с Акрамет Класик, съпроводено с почвено азотно торене с амониев нитрат. За ползата и значението на тези мероприятия сме писали много пъти, но те се доказаха на практика през зимата на 2018 г и в резултатите от жътвата. Целта им е да се засили процеса на братене и вкореняване, особено при българските сортове. Това е съществен фактор за добива. Другата цел е да се избегнат процеси на реутилизация на азота и загуба на биомаса при наличие на топли, активни периоди през декември и януари, до основното торене. Именно това е причината за големите загуби на добивен потенциал през зимния период. Третата цел на есенното вегетационно третиране с Акрамет Класик е да се подтисне развитието на гъбни болести, като в този случай продукта може да се съчетае с фунгицид. Не трябва посевите да навлизат в зимния период със заболявания. Опасни през този период са септориозата, кореновите заболявания и брашнестата мана. Тези са причините, които ни карат да препоръчваме тези мероприятия като постоянна практика при отглеждане на пшеница и ечемик.

Опаковки:
Семмакс - туби по 5 и 10 литра.
Класик - полипропиленови чували по 10 кг.

Цени:
Акрамет Семмакс -Туба от 5 литра - 24 лв без ДДС , туба от 10 литра - 48 лв без ДДС за краен клиент, разход 3-4 литра/тон с 15-30 литра вода/тон.
Разход на декар при посевна норма 25 кг - 0,35 лв без ДДС.
За големи количества и постоянни клиенти - отстъпки до 20%.

Акрамет Класик за рапица, пшеница и ечемик - 8 лв/кг или 80 лв/опаковка без ДДС, доза 300 г/дка равняваща се на предишните 400 г/дка с увеличени микроелементи - мед, манган, бор, цинк и молибден и подобрена разтворимост. Разход на декар при 300 грама - 2,42 лв без ДДС.
За големи количества и постоянни клиенти - отстъпки до 20%.

Акрамет ЕСЕНЕН ПАКЕТ - Семмакс + Класик - При покупка и на двата продукта едновременно за приложение през есента цената съответно е Семмакс - 20 лв/5 литра и 40 лв/ 10 литра без ДДС и Класик - 7 лв/кг без ДДС. За големи количества 10% отстъпка от тази цена. Предложенията са за незабавно плащане. Отложените плащания са без отстъпка, а срока е до субсидиите. Условието за отложено плащане е издадена от нас фактура и превод на ДДС от клиента.
Нашата общност