Контакти Запитване

Култури

Лук

Лук

Зеленчуковият лук се отглежда като пред и след култура. Той заема площи за кратко време. 

Видове лук:

Лук чрез разсад
Лук чрез арпаджик

Болести при лука:
  • Лукова муха
  • Луков скритохоботник
  • Голям луков листояд
  • Луков молец
Торене на лук
 
Препоръки за торене при обезпеченост на почвата
 
Култура очакван 
добив
т/дка
Азот
кг/дка
Фосфор
кг/дка
Калий
кг/дка
Магнезий
кг/дка
Лук 2.0-3.0 8-10 16-20 15-22 3
Нашата общност