Контакти Запитване

Агросъвети

Най-честите грешки при употребата на Акрамет
01.10.2018 г.

Най-честите грешки при употребата на Акрамет

1.Неспазване на фазите на третиране
Това е една от най-честите грешки не само при употребата на Акрамет, но и при други листни торове, а също така и хербициди. Много скъпа грешка, тъй като свежда до минимални нива ефекта на листните торове и се засилва хербицидната токсичност върху културите. Трябва да се знае, че растенията са оптимално отзивчиви на листно подхранване и стимулация само в определени фази от развитието си, което пряко рефлектира върху добивите и качеството. 

При пшеницата и ечемика това са фазите братене-вретенене, а при слънчогледа 2-4-та двойка листа. Характерното за всички зърнени култури е това, че след началните фази на формиране на генеративните органи и напредването на развитието им възможността за въздействие върху добивите намалява право пропорционално. Тогава добива вече е даденост и възможностите за влияние са ограничени. Затова се прилагат две форми на въздействие: третиране на семената, с което се повлиява развитието от най-ранните фази и вегетационно третиране преди или непосредствено при формиране на генеративните органи – зародиша на класчето при пшеницата и ечемика и зачатъка на бутона при слънчогледа.

Много внимателно трябва да се спазват фазите на третиране при употреба на хербициди. Колкото по-напреднала е фазата при културите, толкова те са по-уязвими на хербицидна токсичност. При пшеницата третирането с хербициди във фаза вретенене е рисково за добивите, особено ако това става със съвместно приложение на хербициди и листни торове. Затова закъснението излиза много скъпо.

2.Употребата на съдове от черни метали – варели, за приготвяне на работния разтвор
Тази грешка се среща все още често. Черните метали неутрализират голяма част от микроелементите в листните торове и драстично намаляват ефекта им. Получава се отлагане на микроелементите във вид на метал (като калайдисване) по стените на варела. Задължително трябва да се употребяват пластмасови съдове.

3.Приготвяне на свръхконцентрати за употреба на полето. Грешки при разтварянето.
Акрамет показва отлична разтворимост. Дозата се разтваря за 30 секунди, но трябва да има достатъчно вода. Ако се разтваря в отношение 1:3 това не може да се получи, тъй като противоречи на елементарните физични закони. За приготвяне на концентрат трябва да се прилага съотношение 1:10 Акрамет:вода. Освен това разтворимостта на Акрамет позволява той да се разтваря директно в цистерната с вода или пръскачката, когато имат разбъркваща система. Продукта не отделя неразтворими утайки, задръстващи дюзите. Освен това пръскачките задължително трябва да са оборудвани с филтри поради възможността от замърсяване на самата вода. Акрамет може да се сипе направо в дълбоката цедка на пръскачката, която събира една торба от 10 кг. Пръскачката се пълни предварително с вода до средата, сипва се Акрамет в цедката и се промива с вода докато се пълни резервоара. Предварително се включва разбъркващата система. Разтварянето може да се извърши и в специалния резервоар за разтваряне на РЗ препарати. 

4.Смесване с други листни торове
Не се препоръчва смесването на Акрамет с други листни торове, освен водоразтворими NPK торове. Предозирането на микроелементите има неблагоприятен ефект върху добивите. Освен това Акрамет е съобразен с възможната употреба и върху вкислени почви с високо съдържание на мед, манган и желязо, които са основни фактори за проблемните добиви в райони с такива почви.

5.Превишаване на дозата на хербицидите при съвместното им приложение с Акрамет
Акрамет засилва значително хербицидния ефект. При тази ситуация в никакъв случай не трябва да се увеличава дозата на хербицида, а напротив – трябва да се намали с около 30-50%.
Нашата общност