Контакти Запитване

АКТУАЛНО

08.06.2016 г.

НИТЦЗ "Плантис" ЕООД стартира тръжна процедура за доставка на оборудане във връзка с изпълнението на проект по ОП Конкурентоспособност.

Документи за провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител по Договор за безвъзмездна финансова помощ с Идентификационен номер на договора: BG16RFOP002-2.001-1049-C01 НИТЦЗ "Плантис" ЕООД стартира тръжна процедура за доставка на оборудане във връзка с изпълнението на проект по ОП Конкурентоспособност. Предмет на тръжната процедура е "Доставка на оборудване за нуждите на НИТЦЗ Плантис ЕООД, с пет обособени позиции”:

Обособена позиция 1: Лабораторен pH метър – 1 брой;
Обособена позиция 2: Емисионен фотометър – 1 брой;
Обособена позиция 3: Система за микровълново разлагане на проби – 1 брой;
Обособена позиция 4: Почвоанализатор – 1 брой;
Обособена позиция 5: Експресен анализатор за зърнени и маслодайни култури – 1 брой.

Срокът за подаване на оферти е от 08.06.2016г. до 15.06.2016г. Документацията за участие в процедурата можете да изтеглите от тук:
Публична покана 404.44 KB (pdf) Свали
Изисквания оферти 230.77 KB (pdf) Свали
Оферта 369.92 KB (pdf) Свали
Примерна методика за оценка 304.11 KB (pdf) Свали
Декларация ЗУСЕСИФ 249.92 KB (pdf) Свали
Примерен договор за доставка на оборудване 314.8 KB (pdf) Свали
Техническа спецификация 290.43 KB (pdf) Свали
Нашата общност