Контакти Запитване

Продукти

Плант Нутрипауър - Хранителна добавка за растения Слънчоглед и рапица

Код на продукта:  
1.00 лв.

Цена на дребно с ДДС
За цена на едро за земеделски производители обадете се на 0885187153 или направете запитванеПлант Нутрипауър е хранителна добавка за земеделските култури слънчоглед и рапица, която има за цел да  допълни нуждите на растенията от хранителни елементи в различни фази от развитието им поради почвен и физиологичен дефицит. Тя работи за пълноценно изхранване на семената.


 
Плант Нутрипауър е хранителна добавка за земеделските култури слънчоглед и рапица, която има за цел да  допълни нуждите на растенията от хранителни елементи в различни фази от развитието им поради почвен и физиологичен дефицит. Тя работи за пълноценно изхранване на семената.

Предназначение: За допълване нуждите на растенията от хранителни елементи в различни фази от развитието им поради почвен и физиологичен дефицит. За пълноценно изхранване на семената.
Вид: Водна суспензия от второстепенни и микроелементи или само от микроелементи. ЕО тор.

Съдържание:  Предлага се в два варианта: 
1. Бор и молибден.
2. Манган, бор, цинк, желязо и молибден.

Всички хранителни елементи са хелатирани. Подробното съдържание е посочено на опаковката и в сертификат. 

Съхранение: На хладно и тъмно.

Трайност:  до 1 година

Карантинен период: Няма такъв

Смесимост и съвместимост: Съвместим и смесим с листни торове и ПРЗ. При липса на информация да се проведат тестове.

Доза: 150 -250 мл/дка

Начин на употреба: Чрез третиране на листната маса.

Слънчоглед: Заедно с хербицидите против широколистни или житни плевели - фаза 2-4-ти лист; преди бутон - 200 мл/дка и при техническа възможност- след цъфтеж - 250 мл/дка. Може да се направи само едно третиране. Най-ефективно е третирането след цъфтежа.

Рапица: Есенно третиране - фаза - 4-6-ти лист, доза - 200 мл/дка.
Пролетни третирания - 1. След излизане от покой и поява на нова биомаса - доза 200 мл/дка.2. Начало на цъфтежа и активен цъфтеж - доза 250 мл/дка.

Когато се прилага заедно с листни торове може дозите да се намалят с 50 мл. 
Подходящ за ултрамалообемно пръскане с дронове и лека летателна техника.


За допълване нуждите на растенията от хранителни елементи в различни фази от развитието им поради почвен и физиологичен дефицит. За пълноценно изхранване на семената.
Вид: Водна суспензия от второстепенни и микроелементи или само от микроелементи. ЕО тор.


Прилага се чрез третиране на листната маса.

Слънчоглед: Заедно с хербицидите против широколистни или житни плевели - фаза 2-4-ти лист; преди бутон - 200 мл/дка и при техническа възможност- след цъфтеж - 250 мл/дка. Може да се направи само едно третиране. Най-ефективно е третирането след цъфтежа.

Рапица: Есенно третиране - фаза - 4-6-ти лист, доза - 200 мл/дка.
Пролетни третирания - 1. След излизане от покой и поява на нова биомаса - доза 200 мл/дка.2. Начало на цъфтежа и активен цъфтеж - доза 250 мл/дка.

Когато се прилага заедно с листни торове може дозите да се намалят с 50 мл. 
Подходящ за ултрамалообемно пръскане с дронове и лека летателна техника.
Водна суспензия от второстепенни и микроелементи или само от микроелементи. ЕО тор.
Смесимост и съвместимост: Съвместим и смесим с листни торове и ПРЗ. При липса на информация да се проведат тестове.
Нашата общност