Контакти Запитване

Агросъвети

Растителна защита
25.10.2018 г.

Растителна защита

Предвид значителното изоставане в развитието на пшеницата, още с първите признаци на пролетна вегетация, трябва да се вземат мерки за стимулиране на посева с Акрамет - 300 г/дка. Това третиране има голямо значение за борбата с кореновите заболявания. Предвид уникално силния ефект на Акрамет върху растителния имунитет, той се справя отлично с такива заболявания при пшеницата като: коренови гниения, включително паразитно полягане, брашнеста мана, септориоза. На този етап от развитието на пшеницата Акрамет успешно може да замени първото фунгицидно пръскане и да спести значителни средства.

Изследвания на нашия център, както и такива в чужбина показват, че голяма част от фунгицидите от триазоловата и имидазоловата група имат отрицателен ефект върху фотосинтезата и някои процеси в растенията, поради което допълнително подтискат развитието и активността на пшеницата. Това естествено се отразява на добива. По тази причина технологията Акрамет избягва употребата на триазолови фунгициди като първо третиране през пролетта.

Фунгицидите, които не подтискат фотосинтезата, а напротив, я стимулират са тези от групите на стробилурините и карбоксамидите. Затова в нашата технология сме заложили като фунгицид препарата Аканто на Дюпон, съдържащ един от най-ефективните стробилурини – пикоксистробин. Освен силния и непреодолим ефект срещу всички значими гъбни заболявания при пшеницата, той има силен положителен ефект върху метаболизма на растенията, което се отразява и върху качеството и добива. Съчетан с Акрамет, Аканто дава изключително добри резултати за общия добив. При съвместните изпитания на двата препарата през миналата година се наблюдаваше интензивен растеж и наливане на зърното, което при контролите беше далеч по-слабо. За пълната реализация на сортовия потенциал на пшеницата не трябва да се допуска заразяване с гъбни или вирусни заболявания. По тази причина, за да е налице пълноценна растителна защита през целия период на развитие, след излизане от покой, този период трябва да се раздели на три равни дяла всеки с продължителност 25-30 дни. Това е времето на ефективност на фунгицидите. Също толкова време продължава ефекта на Акрамет върху растителния имунитет, през което време растенията имат предизвикана устойчивост срещу гъбни заболявания. Такава устойчивост може да се предизвиква изкуствено до фаза цъфтеж, след която възможностите на растителния имунитет падат значително и е възможен пробив от септориоза и жълта ръжда. Затова последните 30 дни от вегетацията преди навлизане в зрелост трябва да се извърши третиране с Аканто пълна доза – 60 мл/дка – около 20-25 май. При нормална година излизането от покой обикновено е около 20-25 март и първото пръскане с Акрамет е около 1-5 април. Това пръскане може да се съчетае с хербицид срещу широколистни плевели, но задължително с намалена доза с 30-40% - Гранстар Супер, Секатор, Дерби и др. на база сулфанилуреа.

Второто пръскане с Акрамет може да се извърши около 25 април – 300-400 г/дка. При влажна пролет и повишена опасност от заболявания, това пръскане се съчетава с Аканто в намалена доза 30-40 мл/дка. Трябва да отбележим още едно много ценно качество на стробилуриновите фунгициди – повишаването на сухоустойчивостта при пшеницата, което при по-суха пролет има много ценен ефект. Освен значителната икономия на пестициди, при напълно ефективна схема на растителна защита, Акрамет надгражда рентабилността на производството със значително повишение на добива при пшеницата – средно 70 кг/дка, особено върху почви с рН под 6. От две години Акрамет притежава още едно изключително ценно качество – инсектициден ефект срещу зелената листна въшка при пшеницата и ечемика.

Този ефект е толкова сигурен, че 3-4 дни след третиране присъствието на вредителя се свежда до възможния минимум и по този начин се намалява значително вероятността от заразяване и разпространение на вирусни заболявания по пшеницата и ечемика. Инсектицидният ефект е насочен основно срещу ларвните форми на вредителите. През 2017 г продължават изпитанията с такива значими вредители като: житната дървеница, трипса, житната пиявица. Важно е да се знае, че както фунгицидния, така и инсектицидния ефект на Акрамет са следствие на включване на естествено съществуващи в растенията механизми, елементи на имунната защита на растенията, а не на добавяне на химични агенти в състава на препарата. Това е уникалността на Акрамет – способността да включва естествено съществуващи, но неактивни механизми в растенията, чрез които те могат да се защитят успешно както от насекомни вредители, така и от гъбни, бактериални и вирусни заболявания. Наличието на тези механизми е познато на науката, но нямаше методи за цялостното им включване. Чрез Акрамет това вече е възможно. Предизвиканият имунитет ще играе все по-важна роля в растителната защита, но предстои още много работа по неговото усъвършенстване за целия период на вегетацията. След цъфтежа, формирането на зърното и особено в периода на наливане, приоритет в растителния метаболизъм става запасяването на зърното и отток на вещества в тази посока. Това води до значителен спад в активността на имунитета. Поради това след този период задължително се налага използването на фунгициди от висок клас, способни да се справят с жълта, кафява ръжда, фузариоза и септориоза – най-опасните болести на последния етап от развитието на пшеницата и ечемика. Всеки професионалист в сектор земеделие и по-специално в зърнопроизводството трябва да знае, че началото на всяко заболяване при пшеницата е начало на загуби на добив и пари. Визуалното установяване на болест вече е сигнал за наличие на такива загуби. Най-сигурната защита е превантивната. Нашата препоръка е растителната защита при пшеница и ечемик да се извежда по схема и график.

За пръв път НИТЦЗ Плантис ще предложи освен листния тор Акрамет и съчетаващи се с него РЗ препарати – хербицида против широколистни плевели Гранстар Супер и фунгицида Аканто. Синергичния ефект на Акрамет към хербициди и фунгициди позволяват да се постигне оптимална растителна защита с по-малко финансови разходи. Пълния пакет може да се закупи и на отложено плащане.
Нашата общност