Контакти Запитване

Култури

Слънчоглед

Слънчоглед


Слънчогледът е една от трите най-популярни зърнено-житни култури, които се отглеждат у нас.  При правилен сеитбооборот, слънчогледът се отглежда след пшеница и ечемик, като негови предшественици. Още по-добри резултати дава, ако бъде редуван с  едногодишните бобови култури.

Сеитба на слънчоглед - срокове

Сеитба на слънчогледа започва при температура на почвата от  8-10°С. Това обикновено се случва към 15-20 март в Южна и към 25 март - 10 април в Северна България. Слънчогледът понася и по-късно засяване. Като втора култура за силаж се засява до началото на юли.

Определяне на правилната сеитбена норма при слънчогледа 

Засяването на слънчогледа се извършва редово-пунктирно с пневматични сеялки. При производството на слънчоглед семената представляват около 30% от променливите разходи, така че е важно да се прилага правилна сеитбена норма.

Слънчогледът се тори главно с минерални торове,но той добре се повлиява и от органично торене, особено на по-бедни почви. Ако има оборски тор, той се внася по 1,5-2 тона на декар. Нормите на торене с минерални торове зависят от запасеността на почвата, от планирания добив и др. 

Препоръчителни норми - торене на слънчоглед:
  • при неполивни условия по 10-12 кг азот и фосфор на декар
  • при поливни по 16-18 кг азот и фосфор и 12-14 кг калий.

Оборският тор, фосфорните и калиевите торове е най-добре да се внасят преди оранта. Азотните торове при неполивни условия се внасят преди предсеитбеното култивиране.

Друг фактор за доброто развитие на слънчоглед е листното торене. Листното торене подпомага слънчогледовите растения да преодоляват стресовите условия през пролетно-лятната вегетация. Чрез листните торове въздействаме за залагане на по-висок добив. Отделно на това се подпомага максималното усвояване на препаратите за РЗ.

Чрез листните торове даваме на растенията и липсващите им хранителни елементи, като с Акрамет освен всичко останало задействаме и развитие на силен имунитет.

Листно подхранване с Акрамет Класик при слънчоглед

Предлагаме два начина на приложение на Акрамет Класик за първо вегетационно третиране:

1. Заедно с хербицидите за широколистни плевели с намалена доза на хербицидите – фаза 2-4-та двойка листа, доза на Акрамет класик 300 г/дка, доза на хербицидите:
  • Пулсар – 70-75 мл/дка.
  • Пулсар Плюс – 110-120 мл/дка.
  • Експрес – 2 г/дка. Тази комбинация може да се съчетае с внасянето и на противожитен хербицид на база квазилофоп-п-етил - вместо в доза 200 мл/дка в доза 120 мл/дка.

2. Като антидот срещу хербицидния стрес – 5-6 дни след пълната доза на хербицидите. Този случай се прилага при много силна заплевеленост с широколистни плевели.

Второто вегетационно третиране при слънчогледа трябва да се извърши във фаза бутон в доза 350-400 г/дка. Това третиране е не само стимулиращо за натрупване на биомаса, но ликвидира листните въшки и осигурява растителната защита срещу гъбни заболявания за период от 30 дни. Преди цъфтежа и след цъфтежа слънчогледа е силно зависим от баланса на микроелементите. При силни горещини или обилни валежи приемането и транспорта на микроелементи от почвата към питката е силно затруднено. Недостига им се отразява негативно на добива. Затова сме разработили вариант на Акрамет – Акрамет Микро, включващ най-важните за тази фаза хранителни елементи без азот. Дозата е 400 мл/дка, но тук проблема е често невъзможното влизане в посева поради липса на висока техника за пръскане.

 

Свързани съвети

Акрамет Ултра – новия помощник в борбата с къдравостта по прасковата
АКТУАЛНО
Акрамет Ултра – новия помощник в борбата с къдравостта по прасковата
Акрамет Ултра е най-новата разработка на Научно-изследователски и технологичен център по земеделие Плантис. Той е типичен ЕС тор съставен само от хранителни елементи, с акцент върху микроелементите участващи активно в растителния имунитет и общата устойчивост на растенията към гъбни заболявания.
Детайли
Нашата общност