Контакти Запитване

Агросъвети

Третирайте прерастналите житни посеви само с хербицидите Секатор и Дерби
30.10.2018 г.

Третирайте прерастналите житни посеви само с хербицидите Секатор и Дерби

Поради природните условия, 2013-та се превърна в година на хербицидите Секатор и Дерби. На много места пшеницата навлезе във фаза вретенене без да има възможност да се извърши третирането с хербициди срещу широколистни плевели. Известно е, че най-използваната група активни вещества в хербицидите срещу широколистни плевели – дериватите на сулфанилуреята, силно стресират растенията във фаза вретенене. Това неминуемо се отразява на добивите, което е крайно нежелателно в зърнопроизводството.

Затова в случаите когато не може да се спази времето на третиране с обикновените деривати на сулфанилуреята, е необходимо да се използват специално разработените за третиране в по-късна фаза хербициди Секатор и Дерби. Вложения в тях антидот предпазва растенията от хербицидния стрес и позволява влизане за третиране дори до второ коляно на пшеницата и ечемика. Това съхранява добива и също така позволява безпроблемно и ефективно смесване с листни торове. Най-добри резултати при съвместно използване на хербициди и Акрамет се получава именно със Секатор и Дерби поради липса на подтискане на посевите от страна на хербицида. При другите хербициди на база сулфанилурея, част от ефекта на Акрамет се губи за компенсиране на това подтискане, поради което резултатите са по-ниски. Практиката показва, че всички хербициди на база сулфанилурея трябва да съдържат антидот, но това засега не e така.

И нещо важно! Ако все пак ще третирате с обикновен хербицид на база сулфанилурея, намалете посочената доза с 30%. Така със сигурност ще избегнете немалка част от стреса върху растенията.
Нашата общност