Контакти Запитване

Актуално

Хлорозата
05.08.2020 г.

Хлорозата при алкални почви не се дължи основно на липсата на желязо и манган

Хлорозата или пожълтяването на младите листа при растения, виреещи върху алкални почви с рН над 7,5-8, е често срещано явление с много съществен принос за намаляването на реколтата и качеството на продукцията при много видове културни растения.

Смята се, че тя се предизвиква от дефицит на желязо и манган поради преминаването им в неусвоима форма. За тях знаем, че физиологично активни са само формите от втора положителна химична валентност и преминаването в трета валентност ги прави физиологично неактивни. В резултат на това се разпада хлорофила в различна степен и най-младите листа и леторастите започват да изсветляват.

Хлорозата е един от проблемите, които залегнаха в изследователската програма на НИТЦЗ Плантис за 2020 г. Бяха проведени редица опити и изследвания за установяване на причините за проява на хлорозата, както и бяха изпитани различни методи за нейното лечение.

 

Какво се оказа?

Нивото на желязо и манган в силно хлоротични и нормални листа при лоза, круша, мушмула са близки като разликата е само 5% в полза на нормалните. Това означава, че хлорозата възниква не поради дефицит на елементите in situ (локално), а поради физиологична недостъпност на елементите - преминаване от втора в трета положителна валентност.

 

От какво се причинява?

Един от факторите са високите температури, но на този фактор няма да обърнем внимание. По-интересна е промяната на вътреклетъчната среда и нарушаването на киселинността ѝ, поради което се променя и работата на ензимните системи, които нормално работят при строго фиксирано рН. В следствие на тези отклонения на РН на клетъчните сокове се стига до промяна в работата на основни процеси в растителната клетка като системите за защита - имунна система и антирадиационна система. Двете системи са взаимно свързани и се конкурират за едни и същи метаболити. Антирадиационната система осигурява защита от слънчевите лъчи, основно ултравиолетови, които имат пагубен ефект върху младите тъкани в растенията. Високата алкалност на почвата изисква непрекъснат отток на кисели валенции към кореновата среда и повишен разход на органично вещество синтезирано при фотосинтезата. Този разход води до дефицит на органични метаболити и до промяна на рН в самата клетка. В следствие на това в младите тъкани изграждането на антирадиационната защита не може да протече пълноценно и те не могат да образуват или да поддържат целостта на хлорофил-белтъчните комплекси осъществяващи фотосинтезата.

Как се справихме с проблема?

Първо внесохме в кореновата система количество от един много добър коректор на токсичната алкалност - хлорния йон, под формата на калиев хлорид - два пъти по 100 г на растение и поливка. Извършихме стимулация с Акрамет Ултра за засилване на метаболизма и имунната система заради пряката й връзка с антирадиационната система. След два дни извършихме третиране с нашия нов продукт Алкомикс, съдържащ хелатни форми на желязо, манган, мед, цинк и бор. Към Алкомикс добавихме и медицински талк като екран за намаляване на достъпа на слънчеви лъчи. Като такъв екран сме използвали също варно мляко и Бордолезов разтвор.

 

Промяна в цвета на листата се наблюдава още на третия ден след третирането, но възстановяването е бавен и продължителен процес - около 20 дни. Изводите, които сме направили са, че при хлорозата основната причина е силната УВ радиация в условията на развитие върху силно алкални почви. При много видове растения това явление не е свързано с пожълтяване на връхната част, но те също претърпяват поражение от прекомерно слънчево греене. Една от причините за високата заболеваемост на доматите извън оранжерийните съоръжения е именно тази понижена устойчивост на УВ лъчения и спада в активността на имунната система. Затова тези анти-УВ екрани трябва да се прилагат задължително и нашата препоръка е връщането към добре познатия ни Бордолезов разтвор, който има точно такива качества успоредно с фунгицидните.

Нашата общност