Контакти Запитване

Култури

Чушки

Пипер

Производството на пипер у нас се осъществява в следните насоки:
 • Ранно полско производство на пипер
 • Средно ранно производство на пипер
 • Производство на суровина за млян червен пипер
 • Оранжарийно производство на пипер
 • Био производство на пипер
Подхранване на пирера по време на отглеждане

Подхранването на пипера се прави с органични, минерални и листни торове. Първото подхранване се прави при първото окопаване, когато растенията са се вкоринили добре, а второто при първия завръз. Дозата е 20 кг/дка. При ранното производство се парвят три подхранвания. При средно ранното и при отглеждане на пипер за мелене подходящи са две подхранвания.

Болести при пипера
 • Сечене по разсада
 • Краставичната мозайка
 • Столбур
 • Бактериално петносване
 • Мана
 • Коренно гниене
 • Антракноза
 • Брашнеста мана

Неприятели по пипера
 • Попово прасе
 • Паяжинообразуващ акар
 • Оранжарийна белокрилка
 • Листни въшки
 • Нощенки
 • Телени червеи
 • Голи охлюви
Нашата общност