Контакти Запитване

Култури

Ягоди

Ягоди

Природно климатичните условия у нас са много благоприятни и позволяват успешното отглеждане на ягоди  у нас.

В промишлено отношение у нас се отглеждат около 150 ягодови насъждения.

Сортовете се делят на четири групи:
 • Ранни сортове - Българска ранна, Сюрприз Де Хал, Покахонтас, Редглоу, Роксана
 • Средно късни  - Холидей, Горела, Красавица,Мадам Муто, София, Биляна, Белруби, Зенга Зенгана, Сувенир
 • Късни сортове - Тайога, Торей и Фресио
 • Увивни сортове - Монтеверес

Торене

Когато е извършена правилно предпосадъчната подготовка на мястото, ягодовите растения не се нуждаят от торене през първите една-две години. Пролетното подхранване трябва да се избягва, защото се засилва прегомерно вегитативният растеж на растенията.

Болести по ягодата
 • Брашнеста мана - причинител е гъба, която заразява листата на ягодата
 • Сиво гниене
 • Бели и червени листни петна
 • Мозаечна къдравост, некротична къдравост
 • Кореново гниене

Неприятели по ягодата:
 • Ягодово стъблохоботниче
 • Ягодово кореново хоботнице
 • Ягодов акар
 • Ягодова листна въшка
 • Априлски, майски и юнски бръмбари
 • Голи охлюви
Нашата общност