Контакти Запитване

АКТУАЛНО

Есен 2021
10.09.2021 г.

Есенна кампания 2021 - как да оптимизираме разходите и дадем силен старт на растенията?


Започна поредната земеделска година със своите неизвестни и надеждите за предстоящи успехи. Това лято ще запомним жътвата с рекордни добиви на пшеницата, но в условия на растящите цени на горивата, газта, торовете и препаратите оптимизирането на разходите в началото на новия сеитбен сезон изглежда все по-наложащо. А кое е най-голямото перо в себестойността на продукцията?

Над 40% от разходите направени от земеделците са за препарати, което означава, че върху това перо трябва да се подходи изключително прецизно в началото на есенната кампания. Намаляването на разхода за препарати може да бъде постигнат, чрез имунотехнологията, която позволява, чрез прилагане на иновативната технология да се въздейства върху имунитета на самите растения и от там да бъдат намалени прилаганите дози пръскания и да бъдат оптимизирани средствата, които дава фермерът за препарати за растителна защита.
 
Имунотехнологията е метод, който вече успешно се прилага в България съвместно между Научно изследователски център Плантис и продуктите за имуностимулация Акрамет, разработвани у нас повече от 15 години.
 
Какви са препоръките на специалистите за успешен есенен сезон?
 
Важността на почвените анализи

 
Прецизирането на т.нар. карта на торенето през есентта до голяма степен зависи от почвения анализ. Тези, които все още не са го направили е време да побързат, за да могат да съобразят количеството и вида на торовете с почвените характеристики. Особено значение за това има стойността на рН като при крайностите под 5,5 и над 7,5 правилата за торене и видовете торове съществено се различават, обръщат внимание специалистите от Акрамет.
 
Почвените анализи показват и една друга неблагоприятна тенденция през последните години, даваща отражение върху крайните резултати в зърнопроизводството. Всички зърнени култури имат предпочитание към няколко микроелемента, които се извличат интензивно от почвите: мед, цинк, манган. Тези елементи участват в процеси, които касаят началното развитие - поникване, развитие на кореновата система и братене. Ниското им ниво води до забавяне и отслабване на тези така важни условия за формиране на висок добивен потенциал и реализира  загуби далеч преди жътва. Освен това тези няколко елемента имат ключова роля за озърняването на класа и изхранването на зърното след цъфтежа. За това е важно навреме да се извършат анализите и баланса на елементите в почвата. Това определя и цялостната рентабилност на производството. Балансираните почви са хранителна среда за здрави растения, което освен добиви и качество означава и по-малко разходи за растителна защита.
 
Азотът и сярата - важен ключ в братенето. Какво препоръчва Акрамет:
 
Както и преди, отново препоръчваме на есенниците да не се подават високи дози азотни торове, а само азота съдържащ се в комбинираните торове, като се избягва внасянето и на сяра. Целта на тази препоръка е да се избегне прерастването при топла и влажна есен. Първият азот може да се подаде в края на октомври във вид на амониева селитра - 3-4 кг в активно вещество в нитратно уязвимите зони, като той ще бъде достъпен след около 15-20 дни. Извън тях това може да се направи през ноември-декември. Целта е да се подпомогне братенето и да се преодолее дефицита в участъците с интензивно гниеща растителна маса. Растенията трябва непрекъснато да разполагат до основното торене със защитна доза азот от 3-4 кг/дка в АВ.
 
Защо да не бързаме със сеитбата и кога е най-подходящият период?
 
Сроковете на сеитба, които препоръчват специалистите на Акрамет отново са дадени за след 10 октомври, но не по-късно от края на месеца. Важно значение при сеитбота оказва и предсеитбено стимулиране на семената и влагането на  хранителна добавка за пшеница от хелатирани микроелементи. Ако не се приложи стимулация отнемането на един месец от вегетацията на есенниците ще се отрази на крайните резултати.
 
Акрамет Семмакс - защо го препоръчваме за предсеитбено третиране на семената?


 
Акрамет Семмакс включва точно елементите участващи в процесите на покълване, реализиране на кълняемата енергия и ранната устойчивост към заболявания. Няколко години работихме над това. Стимулирането на семената със Семмакс е най-добрия начин да преодолеете ниската братимост поради почвени дефицити или да наваксате загубено време за вегетация. Резултатите от 2020 и 2021 г недвусмислено показват, че развитата коренова система и възел на братене са основния фактор за бързо възстановяване на растенията след измръзване. Силните растения се възстановяват напълно и добивите от тях не се отличават от тези на непострадали посеви, стига да разполагат с тази защитна доза азот от 3-4 кг в АВ.
 
Отлагането на есенната сеитба за по-късно има още едно предимство
 
Отлагането на есенната сеитба за по-късно има още едно предимство намаления натиск от пшенични мухи с падането на температурите и с това по-ниските щети. След формирането на 2-ри лист може да се приложи, заедно с инсектицида,  Акрамет Класик, който като имунотехнология има антиинсектно действие и значително подпомага и удължава действието на използвания инсектицид - доза 250 г/дка от формулация кристал или 500 мл/дка от формулация суспензия. Препоръчваме такова третиране във фаза начало на 2-ри лист, независимо дали има визуален летеж на мухи или не.


 
Хранителни добавки за пшеница - хитът на сеитбена кампания 2021
 
През 2021 г бяха изпитани при производствени условия Хранителни добавки за пшеница, слънчоглед и царевица, състоящи се от ключови микроелементи, изцяло в хелатна форма (включително бора),  необходими за развитие на културата през определени фази важни за формиране на добива. Резултатите показват над 100 кг повишение на добивите. При пшеницата първото третиране е в началото на фаза братене и има особено важно значение за формиране на кореновата система, възела на братене и броя равностойни братя. Второто третиране е около цъфтеж и пряко влияе върху формиране на зърното и наливането му. При слънчогледа и царевицата третирането е след бутон и изметляване.

Есен 2021 отново стартира с промоционалния пакет на Акрамет, в който цените на продуктите са с 25% намаление, но този път освен Акрамет Семмакс и Акрамет Класик Кристал са включени новите продукти Акрамет Класик Суспензия и Хранителна добавка за пшеница и за рапица. Въпреки значителното повишаване на цените на торовете от Акрамет ще предложат  отново добри цени за доказали се и ефективни продукти. 

Вижте пакетните цени или получете консултация на телефон: 0885187153


Нашата общност