Контакти Запитване

Агросъвети

Люцерна
30.06.2020 г.

Срещу кускута вече има надеждно решение

Всяка година производителите на люцерна са изправени пред един огромен проблем, който напада насажденията - кускута (кукувичата прежда) - едногодишно паразитно  растение, което има стъблено хранене и особено обича да паразитира върху люцерна.

Вредата от паразитното растение е доста висока и в никакъв случай не трябва да се подценява. Добивите от полски култури могат да намалеят с 30-50%, а понякога и повече. При слаба агротехнология на култивиране може да се стигне до пълна загуба на реколтата.

При фуражните култури добивите от зелена маса намаляват с 30-70%, а при посевните култури добивите от семена намалява 2-2,5 пъти. Паразитът нанася вреда не само върху количеството, но и върху качеството на продукцията. Всички видове кускута съдържат гликозида конволвулин, който е токсичен за животните и води до отравяне и смърт при продължителна употреба. Младите животни са изложени на по-голяма опасност.

Тази година сухото време и след това продължителните валежи отново изправиха фермерите пред проблема с кускутата, който масово нанася поражения.
Досега се смяташе, че няма надеждна борба срещу паразитното растение, но благодарение на българският листен тор и имуномодулатор - Акрамет Ултра, ситуацията се променя.

Как работи Акрамет Ултра срещу кускута?

Чрез растителния имунитет Акрамет Ултра предизвиква отхвърляне на паразита, блокиране на връзката му с растението и неговото загиване.Акрамет Ултра съдържа всички необходими за люцерната хранителни елементи, включително особено важните за азотфиксацията ултрамикроелементи като: кобалт, хром, селен и др. Третиранията започват веднага след началото на вегетацията при височина на прираста около 10 см с доза от 300 гр./дка при кристалния вариант и 600 мл./дка при течния вариант на Ултра. Пръска се след всеки откос отново при височина на прираста от 10 см. Продуктът е напълно безвреден за хора, животни и пчели, което премахва всякакви рискове за тяхното здраве. Обогатява растителната биомаса с много ценни микроелементи важни и за доброто развитие на животните. Замества успешно опасните вещества използвани за борба с кускута. Ултра влияе много положително върху качеството на семената от люцерна като освен пръскането в ранна фаза се прави още едно пръскане преди цъфтеж с 350 гр./дка кристален или 700 мл./дка течен Акрамет Ултра.

Повече информация и консултация може да получите на телефон 0885187153 или в интернет на адрес: www.akramet.bg 
 

Нашата общност